Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Bland annat hålls konselj på Kungens initiativ vid en kunglig födsel.

Konselj på Kungliga slottet den 12 mars 2018. Foto: Erik Simander/TT

Konselj på Kungliga slottet den 12 mars 2018. Foto: Erik Simander/TT

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme för tronarvingen. Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

Vid Prins Adriennes födsel hölls en konselj måndagen den 12 mars 2018 på Kungliga slottet.

Läs mer om konseljen 12 mars 2018