Hertigdömet Blekinge

Vid konseljen den 12 mars 2018 meddelade Kungen att Prinsessan Adrienne tilldelats Blekinge som hertigdöme.

Blekinge är ett landskap i sydöstra Sverige med kust mot Östersjön och hör till Götaland.

Landskapet har knappt 160 000 invånare och är med sina 2 941 km² Sveriges till ytan näst minsta landskap, efter Öland. Största tätorten i Blekinge är Karlskrona.

Blekinge kallas ofta för ”Sveriges trädgård”.

Prinsessan Adrienne är hertiginna av Blekinge.

Landskapsblomma: ek (kungsljus)
Landskapsdjur: ekoxe

Hertigdömet Blekinge. Källa: NE

Hertigdömet Blekinge. Klicka för större karta. Källa: NE

Historia

Blekinge nämns första gången i Wulfstans reseskildring från 800-talet. Vid gränsläggningen mot Sverige vid vikingatidens slut fördes Blekinge till Danmark. Kampen mellan danskar och svenskar ledde till att Blekinge invaderades flera gånger. Ronneby förstördes 1564 av Erik XIV, och ett halvsekel senare lät Gustav II Adolf bränna det nyanlagda Kristianopel.

Det slutliga svenska maktövertagandet skedde med freden i Roskilde 1658, då Blekinge lades in under det nya skånska generalguverne­mentet. Hårda skatter ledde till motstånd bland blekingarna, särskilt under skånska kriget på 1670-talet, då snapphanerörelsen hade sin största utbredning. Anläggandet av flottstationen i Karlskrona (1680) medförde ett uppsving för regionen. Det 1664 nygrundade Karlshamn övertog samtidigt Ronnebys roll som sjöfarts- och handelscentrum.

Jordbruk och boskapsskötsel har i historisk tid varit Blekinges huvudnäringar, särskilt innanför kusten och i dalbygden, dit bebyggelsen har varit koncentrerad. En viktig resurs var lövskogen.

Vapnet skapades för att representera landskapet i samband med kung Karl X Gustavs jordfästning år 1660.

Blekinge län för ett vapen identiskt med landskapets, när länsvapnet används av länsstyrelsen, kan det krönas av kunglig krona.