Sveriges Kungahus

Kungaparet besökte Västmanlands län

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa
Motiv: Kungaparet färdas med häst och vagn på ridskoleanläggningen i Strömsholm. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
Fredagen den 30 augusti besökte Kungaparet Västmanlands län.
16.54 Kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson håller tal och därefter avslutas ceremonin på Fiskartorget med en dansuppvisning av elever från Västerås kulturskola.
Kungaparet promenerar från Fiskartorget och hälsar på stadens invånare som samlats. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet promenerar från Fiskartorget och hälsar på stadens invånare som samlats. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet hälsar på Karin Söderström, 102 år. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet hälsar på Karin Söderström, 102 år. Foto: Kungahuset.se

Kungen håller tal på Fiskartorget i Västerås. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Kungen håller tal på Fiskartorget i Västerås. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

16.44 Kungen håller tal och säger bland annat:

”Drottningen och jag är mycket glada att besöka Västmanland idag. Västmanland är som en miniatyr av Sverige med sydsvensk lövskog i söder, norrländska myrar i Bergslagen och rika jordbruksbygder i mellanlandet. Under dagen har vi besökt 4 av länets 10 kommuner, Sala, Skinnskattebergs, Hallstahammars och Västerås kommun. Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete för ert framtida Västmanland.”

Läs Kungens tal i sin helhet.

16.38 Kungssången sjungs och därefter talar landshövding Ingemar Skogö.

16.30 Kungaparet anländer till Västerås och promenerar längs Svartån till Fiskartorget.

16.07 Biträdande stadsdirektör Eva Little från Västerås berättar om staden.

I Västerås finns två hamnar, varav en är Nordens största insjöhamn. Staden har också Sveriges största småbåtshamn.

Även järnvägen är viktig, många pendlar till och från staden. Ett nytt resecentrum byggs och i samband med det, en helt ny stadsdel. Teknik är regionens styrka. I Västerås byggs Nordens största solcellspark.

16.01 Avfärd med buss från Stallplan, Strömsholm till Västerås.

15.03 Kungaparet anländer till Ridskolan Strömsholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kungaparet anländer till Ridskolan Strömsholm och byter färdmedel. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet anländer till Ridskolan Strömsholm och byter färdmedel. Foto: Kungahuset.se

VD Jan Andersson välkomnar Kungaparet till Strömsholm och berättar om Strömsholms slott – ett av de tio kungliga slotten – och glädjen över att så ofta ha medlemmar av Kungafamiljen här. Senast var det i somras då utställningen om Prinsessan Estelles dop visades på slottet.

Huvudläraren i dressyr, Marianne Esseen Söderberg, beskriver grunderna i dressyr, att det är som att dansa wienervals, där ryttaren för.

På Strömsholm sker utbildning av hästarna till den beridna högvakten vid K1. Hästarna utbildas i ett år innan de kommer till Livgardets stallar. Där fortsätter utbildningen av beridare innan hästarna börjar gå i vaktparaden. Foto: Kungahuset.se

På Strömsholm sker utbildning av hästarna till den beridna högvakten vid K1. Hästarna utbildas i ett år innan de kommer till Livgardets stallar. Där fortsätter utbildningen av beridare innan hästarna börjar gå i vaktparaden. Foto: Kungahuset.se

Strömsholms kärnverksamhet är utbildning och sport. Utbildningsverksamheten på Ridskolan omfattar:
  • Ridsportgymnasiet (naturbruksgymnasium 3 år) samt riksidrottsgymnasiet
  • Universitet med hippologprogrammet, vilken är en filial till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Yrkesutbildningar, genom Yrkeshögskolan, exempelvis hovslagare, kusk för brukshäst samt flera andra utbildningar för ridlärare
  • Dessutom bedrivs talangutvecklingsprogram för unga ryttare tillsammans med Svenska Ridsportförbundet

14.44 Bussen passerar gränsen till Hallstahammars kommun. Catarina Pettersson, kommunstyrelsen ordf, berättar om kommunen.

I slutet av åttiotalet stängde en rad stora industrier och sedan dess har kommunen fått jobba med att ställa om. Nu arbetar man efter parollen ”det goda livet i närheten av storstan”. Hallstahammar har gått från industriort till småföretagarort. Det bor nu 15.400 personer i kommunen.

14.01 Bussen går vidare mot Ridskolan Strömsholm i Hallstahammars kommun.

Gruv- och prospekteringsgeolog Stefan Sädbom berättar om ett EU-projekt han arbetar med vars syfte är att åter få fart på gruvnäringen i Bergslagen. Målet är att åstadkomma ett hållbart bergsbruk. Det finns 10.500 nedlagda gruvor i området.

Efterfrågan på metaller kommer att öka, inte minst i Asien. Elva procent av Sveriges export förra året bestod av mineraler. Bergslagen har potential av utveckla gruvnäringen, men regionen behöver hitta lösningar vad gäller investeringar, transporter och personal med rätt kompetens.

Landshövding Ingemar Skogö, vad har varit viktigt i planeringen inför Kungaparets besök i Västmanlands län?
— Vi vill spegla länet och sedan har det varit viktigt att visa delar som vi tror att Kungaparet uppskattar. Vi ville även återknyta till Kungens Eriksgata för fyrtio år sedan, bland annat genom besöket i Sala. Variation är också viktigt och att inte bara visa länet från dess bästa sida, utan även utmaningar och samhällsutveckling.

13.00 Lunch i Blå salen på Skogsmästarskolan.

12.18 I Skogsmästarskolans aula presenterar prefekt Torgny Söderman skolan. Skogsmästarprogrammet startade här 1945 och utbildningen leder till jobb bland annat som inspektor och virkesinköpare. Skolan arbetar målmedvetet för att få kvinnor att söka utbildningen och antalet har ökat. Idag är ca 20 % av studenterna kvinnor. Torgny Söderman berättar att det är många sökande till utbildningen och att alla får jobb efter avslutad utbildning.

Skolan jobbar med forskning inom en rad områden och just nu pågår flera internationella samarbete till exempel med Vietnam, där man jobbar med skogsuppskattning.

12.16 Kungaparet anländer till Skogsmästarskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skinnskattebergs herrgård.

Kungaparet och landshövding Ingemar Skogö vid Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs herrgård. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet och landshövding Ingemar Skogö vid Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs herrgård. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet anländer till Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet anländer till Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg. Foto: Kungahuset.se

11.57 Under färden mot Skinnskatteberg passerar Kungaparet sjön Eskiln utanför Fagersta där EM i wakeboard just nu pågår.

11.24 Kungaparet välkomnas till Bergslagen av Lars Andersson, ordförande för kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun. Han berättar att 10 % av kommunens yta är naturskyddsområden. Kommunen är den enda i länet som har universitet – Skogsmästarskolan. Lars Andersson berättar också att kommunen har vänt trenden med avbefolkning.

Han beskriver Skinnskattebergs kommun som en kulturkommun. Det finns många kulturentreprenörer i kommunen, bland annat gallerier och kooperativet Teatermaskinen i Riddarhyttan, som har stort internationellt utbyte. Skinnskatteberg har också fri Kulturskola.

Kommunen har klarat sig bra under lågkonjunkturen. De stora arbetsgivarna är ett sågverk med ett hundratal anställda och ventilationsföretaget System Air med 400 anställda.

11.18 Bussen passerar nu gränsen mellan Sala kommun och Norbergs kommun. Här slutar Mälardalens slättlandskap och Bergslagen tar vid.

10.46 Bussen går vidare mot Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Per-Olof Rapp fortsätter att berätta om Sala. Staden grundades av Gustaf II Adolf 1624. Det är en stad med många småföretag – cirka 1.600 – varav hälften inom lantbruk. Kommunen jobbar medvetet med att förbättra kommunikationerna och på så sätt locka till boende i Sala, till exempel att kunna arbeta i Stockholm och få ett livskvalitativt boende i Sala.

10.07 Kungaparet anländer till Väsby Kungsgård.

Efter att Adamskören framfört Nu löser solen sitt blonda hår, talar landshövdingen om Västmanlands natur, kultur och om bergsindustrin. Gruvnäringen är åter på frammarsch. Naturen är som ett Sverige i miniatyr – här finns norrländsk natur och lövskogar som i södra Sverige.

Bussen med Kungaparet anländer till Väsby Kungsgård i Sala. Foto: Kungahuset.se

Bussen med Kungaparet anländer till Väsby Kungsgård i Sala. Foto: Kungahuset.se

Per-Olof Rapp, kommunfullmäktiges ordförande, hälsar välkommen till Sala kommun. Han berättar att Sala kommun har ett rikt kulturarv och kulturmiljöer. Här finns slåtterängar, rikt fågellik, matkultur och Sala silvergruva. Per-Olof Rapp kallar kommunen för en ”eko-kommun” och framför kommunens uppskattning för Kungens engagemang i miljöfrågor. Som ett minne av dagen kommer kommunen att placera en konungabänk i Stadsparken.
Kungaparet reser vidare från Gävle mot Sala i Västmanland. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet reser vidare från Gävle mot Sala i Västmanland. Foto: Kungahuset.se

Väsby Kungsgård

Väsby Kungsgård är ett populärt utflyktsmål i Sala. Här firas nationaldagen och här arrangeras festligheter under midsommarafton. Kungsgården har hyst svenska kungar och drottningar som varit på besök i Sala när de kom för att besöka och övervaka Sala silvergruva. Gustav II Adolf är den kung som varit mest på besök här.

Idag fungerar kungsgården sommartid som friluftsmuseum med vagnar, hantverkares verktyg, järnspismuseum, textilmuseum samt en rekonstruerad gruvarbetarbostad. Kungsgårdens museum invigdes 1946 och omfattar cirka 7.000 föremål. Det första föremålet som samlades in för 101 år sedan var silverkistan i vilken silver fraktades mellan Sala och Stockholm.

09.54 Bussen anländer till Västmanlands län. Under dagen kommer Kungaparet att besöka fyra av länets tio kommuner.

Landshövdingen berättar att riksväg 56 som bussen färdats på kallas Rätavägen och är en viktig transportled för länet.

08.36 Bussen lämnar residenset Gävle och resan går mot Väsby Kungsgård i Sala kommun.

Kungaparet möter Västmanlands innevånare vid Väsby Kungsgård. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet möter Västmanlands innevånare vid Väsby Kungsgård. Foto: Kungahuset.se

08.34 Kungaparet hälsas välkomna till dagen i Västmanlands län av landshövding Ingemar Skogö, då landshövdingen i Gävleborgs län Barbro Holmberg överlämnar värdskapet.

Program vid Kungaparets besök fredagen den 30 augusti.


Kl. 08.30 Kungaparet reser med buss mot Sala och landshövding Ingemar Skogö välkomnar till dagen i Västmanlands län.
Kl. 10.00 Kungaparet besöker Väsby Kungsgård i Sala.
Kl. 12.15 Kungaparet anländer till Skogsmästarhögskolan (Skinnskattebergs herrgård).
Kl. 13.00 Lunch på Skogsmästarhögskolan.
Kl. 15.00 Kungaparet besöker Ridskolan Strömsholm.
Kl. 16.30 Kungaparet anländer till Västerås och promenerar längs Svartån till Fiskartorget. Kungen håller tal.

Dagen i Västmanlands län avslutas med middag hos landshövdingen på Västerås slott, residenset.

Länsbesök 2013


Med anledning av Kungens 40 år på tronen besöker Kungaparet Sveriges samtliga 21 län under året.

Läs mer om länsbesöken.


Visa Kungaparets besök i Västmanlands län på en större karta