Kronprinsessparets bröllop

Vad gör ceremonistaten i samband med bröllopet?

Överceremonimästare, Ambassadör Magnus Vahlquist till vänster. Kammarherre Lars Engwall till höger. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Placering av gäster i Storkyrkan och på bröllopsmiddagen


Som vid alla större kungliga arrangemang gör ceremonistaten detaljerade planer för hur gästerna skall sitta både i Storkyrkan och vid bröllopsmiddagen på Kungliga slottet. Detsamma gäller för middagen på Drottningholms slott den 17 juni och för lunchen för tillresta gäster på Sturehofs slott den 18 juni.  

Bistår riksdag och regering


Ceremonistaten står i nära kontakt med Riksdagen och Regeringen för att säkerställa en meningsfull samordning vad gäller placeringen vid de evenemang som dessa inbjuder till i anslutning till bröllopet och se till att gästerna inte får samma bordsgrannar vid de olika tillfällena.

Eskorterar gäster till sina platser


Ceremonimästarna och kammarherrarna kommer tillsammans med kyrkvärdarna att välkomna gästerna vid vigseln i Storkyrkan och eskortera dem till sina platser. På samma sätt kommer de att bistå med att visa gästerna rätt vid bröllopsmiddagen på Kungliga slottet liksom vid lysningsmottagningarna och vid samtliga övriga luncher och middagar under bröllopsdagarna.

Hedersvakt vid Kronprinsessparets kronor


Två kammarherrar kommer att utgöra hedersvakt vid de bord med Kronprinsessparets kronor som under vigseln kommer att stå vid sidan om altaret i Storkyrkan.

Ceremonimästarna och kammarherrarna har också ansvaret för att förflyttningen av de många gästerna mellan Slottet och Storkyrkan och mellan salar och gemak på Kungliga slottet sker så smidigt som möjligt.

Kabinettkammarherrar och hovdamer hjälper utländska statschefer


Kabinettskammarherrarna kommer liksom ett antal hovdamer och adjutanter att vara uppvaktande hos de utländska statscheferna, d v s hela tiden finnas i deras närhet för att informera om programmets detaljer och förflyttningen mellan olika evenemang.