Gratulationslistor

Fredagen 14 juli har allmänheten möjlighet att framföra skriftliga gratulationer till Kronprinsessan på Kungliga slottet.

För allmänheten finns gratulationslistor i Rikssalen kl. 14–17, ingång via Södra valvet.