Uttalande med anledning av H.K.H. Hertigens av Edinburgh frånfälle

Med anledning av H.K.H. Hertigens av Edinburgh bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande:

Drottningen och jag har med stor sorg mottagit beskedet om Hans Kunglig Höghet Hertigens av Edinburgh bortgång.

Prins Philip har under många år varit en god vän till vår familj, en vänskap som vi har satt stort värde på.

Hans insats för sitt land är ett föredöme för oss alla.

Vi framför våra kondoleanser till Hennes Majestät Drottningen, den kungliga familjen och Storbritanniens folk.

CARL GUSTAF

Statement from His Majesty The King following the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh

The Queen and I were deeply saddened to learn of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh.

Prince Philip has been a great friend of our family for many years, a relation which we have deeply valued.

His service to his country will remain an inspiration to us all.

We offer our sincere condolences to Her Majesty The Queen, The Royal Family and the people of the United Kingdom.

CARL GUSTAF