Kondoleanser till Konungen av Norge

Med anledning av dådet i Kongsberg har H.M. Konungen skickat följande kondoleanstelegram till H.M. Konungen av Norge.

Hans Majestät Kung Harald V

OSLO


Drottningen och jag vill framföra vårt djupa deltagande med anledning av den fruktansvärda attacken i Kongsberg. Våra tankar är med de berörda familjerna och det norska folket.


CARL GUSTAF R


Kungliga Slottet, Stockholm

14 oktober 2021