Ny chef för Kungliga Husgerådskammaren

Ny chef och överintendent för Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket vid Kungl Hovstaterna blir docent Carin Bergström.
Carin Bergström efterträder nuvarande chefen och överintendenten Agneta Lundström den 1 maj i år.
Hon är fil dr och docent i historia och har tidigare bland annat varit verksam som adjunkt i engelska, tyska och historia. Carin Bergström kommer närmast från Skoklosters slott där hon var chef 1998-2007. Hon har även arbetat som förste antikvarie vid Riksantikvarieämbetet, kulturmiljöavdelningen.

Husgerådskammaren är den avdelningen vid Kungl Hovstaterna och har till uppgift att  underhålla och vårda den lösa inredningen på de tio kungliga slotten. Till Husgerådskammaren hör också Skattkammaren, Bernadottebiblioteket och Museum Tre Kronor. Husgerådskammaren ansvarar även för visningsverksamheten.