Informationsavdelningen

Kronprinsessparet besöker Botkyrka kommun våren 2011.

Kronprinsessparet besöker Botkyrka kommun våren 2011.

Informationsavdelningen samordnar informationsärenden och massmediekontakter.

Avdelningen får många frågor från bland annat svensk och utländsk massmedia, organisationer, föreningar, förlag, forskare och allmänhet i ärenden som berör Kungafamiljens officiella programpunkter och de kungliga slotten. Informations- och pressavdelningen hanterar även Kungl. Hovstaternas webbplats.

I samband med större evenemang som statsbesök och officiella utlandsresor genomför avdelningen ofta särskilda arrangemang för och med massmedia i samarbete med bland annat Utrikesdepartementet.

Informationsavdelningen bistår också som rådgivande instans för arrangörer vid vissa större evenemang, där medlemmar av Kungahuset är närvarande. Detta gäller även i samband med utställningar, konserter eller andra större evenemang som äger rum i eller vid de kungliga slotten.