Intervjuförfrågningar

Kungafamiljen, liksom anställda vid de Kungl. Hovstaterna, får årligen många förfrågningar om intervjuer. Samtliga förfrågningar hanteras av informationsavdelningen.

I intervjuförfrågan önskas följande information:

  • Vem förfrågan är ställd till
  • Reporterns namn och eventuell fotograf
  • Övergripande ämne för artikeln
  • Hur intervjun ska publiceras och när

Alla förfrågningar om intervjuer besvaras. Vid ett positivt svar bifogas mer information för den fortsatta planeringen av intervjun.

Förfrågan skickas via e-post till press@royalcourt.se.