Regler för användning

Filmer som är märkta ”Foto: Kunghuset.se” och ”Foto: Kungl. Hovstaterna” är godkända för inbäddning i alla webbmiljöer och får bäddas in från de spelare där filmerna visas. Filmerna får inte kopieras, säljas, distribueras till tredje part eller arkiveras.

Nyhetssändningar och verksamhet med utbildnings- eller vetenskapsändamål tillåts använda kortare klipp ur filmerna förutsatt att:

  • maximalt 60 sekunder används
  • texten ”Foto: Kungl. Hovstaterna” finns angiven i bild under hela klippets längd
  • man inte utöver valet av klipp redigerar eller på annat sätt manipulerar filmerna
  • det valda klippet inte förses med grafik, speakerröst eller andra tillägg
  • det valda klippet inte förses med logotyper utöver det ID som radio- och tv-lagen stadgar

Filmer som inte är märkta ”Foto: Kungahuset.se” ägs av respektive producent. Kontakta respektive producent för villkor för användning.

Användning i strid med ovanstående regler faktureras av Kungl. Hovstaterna.