Rätten till kronan

Rätten till kronan

Tronföljden bestäms av successionsordningen som är en av Sveriges fyra grundlagar. År 1979 ändrade Sveriges riksdag successionsordningen så att monarkens äldsta barn, oavsett kön, ärver tronen.

Ändringarna medförde också att endast ättlingar till nuvarande kung, och inga andra grenar av ätten Bernadotte, har arvsrätt till Sveriges tron.

Först i tronföljden är Kronprinsessan Victoria och därefter kommer Prinsessan Estelle.