Främjande av svenska intressen

Främjande av svenska intressen

Kungen arbetar för att främja svenska intressen och har ett omfattande representativt program i Sverige. Planeringen baseras såväl på egna initiativ som på ett stort antal förfrågningar om medverkan vid olika evenemang inom olika sektorer i samhället. Övriga medlemmar av Kungafamiljen stödjer aktivt Kungen i hans roll som statschef. Den officiella programverksamheten spänner över flera områden:

  • utrikes relationer med företrädare för andra länder
  • inrikes relationer med företrädare för lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer
  • relationer med svenskt näringsliv
  • rikets försvar
  • natur och miljövetenskap, forskning och kultur
  • välgörenhet genom de kungliga stiftelserna