Kallelse till 2021 års Kyrkostämma i Kungl. Hovförsamlingen

På Birgittadagen torsdagen den 7 oktober, hålles kyrkostämma kl. 17.00 i Slottskyrkan. Ingång genom södra valvet som öppnas 16.30.

Det är viktigt att Du som församlingsmedlem med Ditt valdeltagande påverkar hur Du vill att församlingen skall styras och utvecklas.

Årsredovisningen, dagordningen, revisionsberättelsen, valberedningens förslag, kyrkorådets budgetförslag, samt fullmaktshandling för den som önskar deltaga i valet men inte kan inställa sig personligen, kan på önskemål skickas eller mejlas.

Den som önskar få dessa handlingar vänligen kontakta Hovförsamlingens kanslist och klockare Mikael Halldin: mikael.halldin@royalcourt.se eller: 070-330 16 58, dock tidigast den 17 september.

Observera att regeln för den som företräds via ombud är att även ombudet är medlem i Hovförsamlingen och att ombudet endast kan företräda en person.

Vänligen,

Michael Bjerkhagen

Pastor