Välkommen till Kungl. Hovförsamlingen

Interiör Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

Gudstjänster i Slottskyrkan

Läs mer om gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Musik i Slottskyrkan

 

Läs mer om musikgudstjänster och konserter