Välkommen till Kungl. Hovförsamlingen

Interiör Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

Gudstjänster i Slottskyrkan

Aftonsång varje söndag på webben 10 maj – 14 juni

Läs mer om gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Musik i Slottskyrkan

 

Läs mer om musikgudstjänster och konserter