Medaljförläningar 6 juni 2015

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delades ut tisdagen den 16 juni kl. 17.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

 

12:e storleken med kedja

F.v. Talman Per Westerberg                     
För betydelsefulla insatser som Riksdagens talman.

12:e storleken i Serafimerordens band

Professor Lars Bergman      
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv.                               

Direktör Göran Blomqvist
För framstående insatser för svensk forskning och svenskt universitetsliv.

Företagsledare Gunnar Brock                  
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Anders Cullhed   
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.           

Direktör Börje Ekholm       
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv.     

12:e storleken i högblått band

Direktör Inga-Lisa Johansson                   
För framstående insatser som företagsledare.               

Ordförande Karin Mattsson Weijber      
För förtjänstfulla insatser inom svenskt idrottsväsende.

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Otto Cars            
För betydande insatser inom medicinsk vetenskap.                              

Fd. Statssekreterare Kerstin Eliasson       
För framstående insatser inom svenskt samhällsliv.

Professor Mats Leijon         
För förtjänstfulla insatser för forskning och utveckling rörande förnyelsebara energikällor.

Professor Kerstin Sahlin                           
För betydande insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.                                    

Akademisekreterare Susanna Slöör          
För framstående insatser inom svenskt konstliv.

Generalsekreterare Michel Wlodarczyk   
För förtjänstfulla insatser inom svensk folkbildning.   

8:e storleken högblått band

Journalist och författare Kjell Albin Abrahamson          
För betydande insatser som författare och journalist.

Regissör Jenny Andreasson                       
För framstående insatser som regissör.   

Ördförande Alexandra Charles                 
För förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa.       

Skådespelare Robert Gustafsson               
För betydande insatser som skådespelare.

Pastorn och författaren Peter Halldorf     
För framstående insatser inom ekumeniken.               

Musiker Jan-Åke Hillerud
För förtjänstfulla insatser som musiker. 

Handläggare Inger Lise Olsen                  
För framstående insatser inom kyrkolivet.                   

Pastor Tomas Sjödin           
För förtjänstfulla insatser som kommunikatör i existentiella ämnen.

5:e storleken i högblått band

Konteramiral Bertil Björkman                  
För betydande forskningsinsatser rörande regalskeppet Vasa.           

Riksspelman Esbjörn Hogmark                
För framstående insatser som riksspelman och nyckelharpebyggare.

Direktör Erling Alm            
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.                

Direktör Christer Eriksson
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

Professor Hans Hanson      
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

 

Musiker och tonsättare Jan Allan              
För framstående konstnärliga insatser som musiker och tonsättare

Skådespelare Thérèse Brunnander           
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Operasångerska Katarina Karnéus            
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Skådespelare Per Mattsson                     
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

HM KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

 

8:e storleken i Serafimerordens band

Hovjägmästare, friherre Otto Ramel        
För förtjänstfulla insatser som Hovjägmästare.

8:e storleken i högblått band

Beridare Sara Thavenius     
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Hovstall.

Kammarmästare Jonas Wallin                   
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet.

8:e storleken i silver högblått band

Herr Lars-Ingvar Petersson                      
För 25 års tjänstgöring som extra servitör.    
                

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

 

Museitekniker Anders Runer                   
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren.