Medaljförläningar 6 juni 2013

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delades ut onsdagen den 12 juni kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band


Riksrevisor Gudrun Antemar                           
För betydelsefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv.              

Kabinettskammarherre Lars Engwall
För förtjänstfulla insatser som kabinettskammarherre.

fv statsråd Leif Pagrotsky                                   
För mångårig och framstående politikergärning.

Hovdamen, friherrinnan Christina von Schwerin
För förtjänstfulla insatser som H.M. Drottningens hovdam.

Ceremonimästare Jan-Eric Warren
För synnerliga förtjänster inom Kungliga Hovstaterna.
 
fd generaldirektör Olle Wästberg                       
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv.

12:e storleken i högblått band


Direktör Kenneth Bengtsson                            
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Hovrättsråd Lars Friedner                                 
För betydande insatser inom svenskt kyrkoväsende.

Operasångerska Barbara Hendricks                 
För framstående sångargärning.

Direktör Arne Karlsson                                      
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv.
 
fd Överrabbinen Morton Narrowe                   
För framstående insatser för den judiska gemenskapen i Sverige.
 

8:e storleken i Serafimerordens band


Direktör Richard Bergfors                                  
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Sasja Beslik                                           
För framstående insatser inom svenskt miljö- och hållbarhetstänkande.                  

Professor Gunn Johansson                                 
För betydande vetenskapliga insatser inom arbetspsykologin.

Professor em Sven Kullander                            
För värdefulla insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.

Direktör Laurent Leksell                                   
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Kammarherre Åge Lundström
För förtjänstfulla insatser som kammarherre.

Åldfru Ebba von Mecklenburg 
För förtjänstfulla insatser som åldfru.

Docent Ragnar Olegård                                    
För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Kammarherre Gustaf Svensson
För förtjänstfulla insatser som  kammarherre.
 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


Regissör Karl Dunér                                           
För framstående konstnärliga insatser som regissör.
 
Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson           
För framstående konstnärliga insatser som operasångare.

Musiker Gunnar Idenstam                                
För framstående konstnärliga insatser som musiker.        

Skådespelare Jonas Karlsson                               
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Operasångare Olle Persson                                
För framstående konstnärliga insatser som operasångare.

Skådespelare Christina Schollin                       
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska.
   

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band


Agronom Åsa Domeij                                         
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv och svensk miljövård.                                                              

Artist Karl Dyall      
För framstående insatser som sångare och dansare.                         

fv Länsantikvarien Ulf Löfwall  
För värdefulla insatser som länsantikvarie.
 
Direktor Stefan Martinsson 
För betydande humanitärt arbete som sjömanspräst.

Psykolog Lena Posner-Körösi                           
För framstående insatser för den judiska gemenskapen i Sverige.

fv Kriminalinspektör Bo Thorstenson               
För värdefulla insatser som mentor för utsatta ungdomar.
 
Direktör Rolf Westerström                                
För betydande insatser för svensk sjöräddning.

Hovtandläkare Erik Öhrner
För förtjänstfulla insatser som hovtandläkare.