Medaljförläningar 6 juni 2009

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut måndagen den 8 juni kl. 12.00 på Drottningholms slott.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


General Håkan Syrén
För framstående insatser för Sveriges försvar

 

12: storleken i serafimerordens band


Direktör Sune Carlsson
För framstående insatser för svenskt näringsliv   
                                                                                         
Landshövding Barbro Holmberg
För framstående samhällsinsatser
 
Direktör Nils Erik Johansson
För framstående insatser för svenskt näringsliv
                                                                                              
Direktör Dag Klackenberg
För betydelsefulla insatser inom förvaltning och näringsliv

Överintendent Lars Nittve
För en framstående museimannagärning
 
Direktör Carl-Henric Svanberg
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
 
Landshövding Per Unckel
För framstående samhällsinsatser
 
 

12:e storleken i högblått band


Länsöverdirektör Göran Bengtsson
För betydelsefulla samhällsinsatser som länsråd, tf landshövding och som ordförande för insamlingsstiftelsen Ostindiefararen Göteborg III  
 
fd Bankdirektör Sten Westerberg
För betydelsefulla insatser inom förvaltning och näringsliv

8:e storleken i serafimerordens band


Operachef Lise-Lotte Axelsson
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv
 
Professor Johan Cullberg
För betydelsefulla insatser inom psykiatrin

Kommunalråd Bengt Germundsson
För framstående insatser inom svensk kommunalpolitik
   
Förlagschef Berit Gullberg
För betydelsefulla insatser inom teatern
 
Professor Stig Hadenius
För framstående insatser inom media och journalistik
 
Professor Jan Lindroth
För betydelsefulla insatser för idrottshistoria
 
Professor Ingvar Lundberg
För betydelsefulla insatser inom läs- och skrivutveckling, särskilt dyslexi
 
Dramaturg Ulla Åberg-Josephson
För framstående insatser som dramaturg

   

Medaljen Litteris et Artibus

Klarinettist Karin Dornbusch
För framstående konstnärliga insatser som klarinettist
                                                                                               
Skådespelare Björn Gustafsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
 
TV-producent Måns Reuterswärd
För framstående konstnärliga insatser som TV-producent
 
Skådespelerskan Meg Westergren
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Tennisspelare Jonas Björkman
För framstående insatser som tennisspelare
 
Författare Stefan Edman
För framstående insatser för miljön
 
Kördirektör Gunnar Eriksson
För framstående insatser inom svenskt körliv                                                                                              
 
Körledare Bo Johansson
För framstående insatser inom svenskt körliv
 
Ishockeyspelare Jörgen Jönsson
För framstående insatser som ishockeyspelare
 
Prästen Lars Åke Lundberg
För betydelsefulla insatser inom kyrkans sociala och andliga arbete
 
Författare Margareta Melin
För betydelsefulla insatser som författare i andliga och existentiella ämnen
                                                                                               
Kompositör och musiker Ale Möller
För framstående insatser som kompositör och musiker
 
Skulptör och författare Eva Spångberg
För framstående insatser som kyrkoskulptör och författare
 
Pastor Allan Wendefors
För betydelsefulla humanitära insatser på biståndsområdet
 

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna

8:e storleken i serafimerordens band


Hovtandläkare Anders Ericson                                        
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens tandläkare

8:e storleken i högblått band


Husmor Gerd Andersson                                                
För förtjänstfulla insatser som husmor på Solliden

Slottsuppsyningsman Timmy Cox                                   
För förtjänstfulla insatser som slottsuppsyningsman på Drottningholms och Kina slott
                                                                                               
Köksmästare Erich Schaumburger                                 
För förtjänstfulla insatser som köksmästare
                                                                                               
Kammarjungfru Ann Schierenbeck                                
För förtjänstfulla insatser som kammarjungfru
                                                                                              
Hovjägare Peter Vilidu                                                     
För förtjänstfulla insatser som hovjägare