Medaljförläningar 28 januari 2010

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 28 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

                                                                   
 

12.e storleken med kedja

Fv. Riksmarskalken Ingemar Eliasson                             
 
Ordföranden i Högsta domstolen,  Justitieråd Johan Munck                                   
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende 

12:e storleken i serafimerordens band

Professor Anders Karlqvist                                              
För framstående insatser på polarforskningsområdet
                                                                                                  
Riksmarskalk Svante Lindqvist                                        
För betydelsefulla insatser inom museiväsendet och inom ämnet teknikhistoria                                                                                                                                                         

Överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark            
För mångåriga framstående insatser för Svenska kyrkan
                                                                                             
Rektor Lisa Sennerby Forsse                                           
För framstående insatser på lantbruksforskningens område                                                                                              
 
Direktör Anitra Steen                                                       
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv 
  

12:e storleken i högblått band

Direktör Bo Ekman                                                           
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv  
                                                                                              
Bokförläggare Per Gedin                                                  
För framstående insatser som bokförläggare

 

8:e storleken i serafimerordens band

Direktör Måns Jacobsson                                                  
För betydelsefulla insatser på havsmiljö- och sjöfartsområdet
                                                                                              
fd Kommunalråd Kjell Ericsson                                      
För framstående insatser inom svensk kommunalpolitik                                                                                              
 
Direktör Ulf Franke                                                          
För betydelsefulla insatser inom internationellt skiljedomsförfarande                                                                                           
 
Ordförande Anders Olauson                                           
För betydelsefulla insatser inom handikappområdet
                                                                                                
Professor Jan-Öjvind Swahn                                           
För folkbildande insatser inom etnologi och gastronomi

 

Medaljen Litteris et Artibus

Hovsångerskan Britt-Marie Aruhn                                
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska
                                                                                                
Skådespelaren Dan Ekborg                                               
För framstående konstnärliga insatser  som skådespelare
                                                                                               
Skådespelaren Nils Eklund                                               
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
                                                                                              
Operasångerskan Malin Hartelius                                   
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska
                                                                                                
Författaren Bodil Malmsten                                            
För framstående konstnärliga insatser  som författare
                                                                                               
Skådespelaren Claire Wikholm                                        
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska 

 

H.M. Konungens medalj

 

8:e storleken i högblått band

 Professor Per Borin                                                           
För framstående insatser inom  svenskt musikliv
                                                                                              
Artisten Jan "Loffe" Carlsson                                          
För mångåriga och uppskattade insatser som musiker, skådespelare och underhållare                                                                                               
                                                                                                
Journalist Stig Fredrikson                                                
För betydelsefulla insatser som journalist och utrikeskorrespondent
                                                                                                
Ordförande Stina-Clara Hjulström                               
För betydelsefulla insatser inom demensområdet
                                                                                                 
Ishockeyspelare Nicklas Lidström                                   
För framstående insatser som ishockeyspelare
                                                                                                 
Kocken Leif Mannerström                                              
För framstående insatser för svensk matkultur
                                                                                                 
Författare Bengt Pohjanen                                              
För betydelsefulla insatser som  författare inom flera språkområden
                                                                                              
Dr. Roland Thorstensson                                                
För betydelsefulla insatser för utbildning i svenska språket i USA                                                                                                                                                                                                                    
Fotograf Bengt Wanselius                                                
För betydelsefulla insatser för svensk  film och teater
                                                                                              

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna

 

8:e storleken i serafimerordens band

Friherrinnan Lena Ramel                                                 
¨För förtjänstfulla insatser som lärare och mentor för de Kungliga ungdomarna                                                                                                                        
                                                                     
Hovdamen Louise Törneman                                         
För förtjänstfulla insatser som hovdam

8:e storleken i högblått band

Förste museitekniker Seth Jacobsson                               
För förtjänstfulla insatser inom  Kungl. Husgerådskammaren                                                                                              
 
Kammarjungfru Eva Ohlsson                                           
För förtjänstfulla insatser som bl.a. kammarjungfru
 
Fru Gunnel Rasch                                                             
För förtjänstfulla insatser som kyrkvärd inom Hovförsamlingen 

8:e storleken i högblått band i silver

(extra servitörer i 25 år)
 
Advokatfiskal Jens Blomkvist                                           
För 25 års tjänstgöring som extra servitör                                                                                                
 
Överstelöjtnant Bengt Sjöholm                                       
För 25 års tjänstgöring som extra servitör                                                                                               
 
Civilekonom Thomas Wennerholm                               
För 25 års tjänstgöring som extra servitör