2009-01-28

Medaljförläningar 28 januari 2009

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 28 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


Regeringsrådet Rune Lavin                                 
För framstående insatser för det svenska rättssamhället
 
fv Statsministern Göran Persson                         
För mångåriga betydelsefulla insatser som statsminister
 

12: storleken i serafimerordens band


fv Statsrådet Leni Björklund
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Statsfrun, friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
För betydelsefulla insatser som statsfru
 
fv Statsrådet Gun Hellsvik
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Riksarkivarien Tomas Lidman
För framstående kulturella insatser på biblioteks- och arkivområdet
 
Hovstallmästaren, generallöjtnant Mertil Melin
För betydelsefulla insatser som chef för H.M. Konungens Hovstall
 
Direktör Björn Wahlström
För framstående insatser för svenskt näringsliv
 
Professor Barbro Westerholm  
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Direktör Leif Östling
För framstående insatser för svenskt näringsliv
 

12:e storleken i högblått band


Ekon. och Med. dr. h c Margareta Nilsson
För betydelsefulla insatser för undervisning och forskning

8:e storleken i serafimerordens band


Producent Waldemar Bergendahl
För betydelsefulla insatser för svensk film

Professor Christopher Gillberg
För värdefulla insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin

Professor Bo Grandien
För betydelsefulla insatser inom svenskt konstliv
 
Kommunalrådet Stig Henriksson
För framstående insatser inom svensk kommunalpolitik
 
Auktoriserade revisorn Berit Hernström
För förtjänstfulla insatser som revisor inom hovstaterna
 
Regissör Carin Mannheimer
För framstående konstnärliga insatser som manusförfattare och regissör          
 
Professor Björn Wittrock
För betydelsefulla insatser inom svensk socialvetenskaplig forskning
 
Professor Per Wramner
För betydelsefulla insatser inom miljöområdet

Medaljen Litteris et Artibus

Filmregissör Roy Andersson
För framstående konstnärliga insatser som filmregissör
 
Författare Maj Bylock
För framstående konstnärliga insatser som författare
 
Producent Katinka Farago
För framstående konstnärliga insatser inom svensk film
 
Skådespelare Örjan Ramberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Klubbdirektör Dennis Andersson
För framstående insatser inom  internationell ungdomsfotboll och grundare av Gothia Cup

Projektledare Brittmo Bernhardsson
För mångåriga insatser på kultur och medieområdet
 
Kompositör Gunhild (Gullan) Bornemark
För framstående konstnärliga insatser som kompositör och textförfattare inom barn och ungdomsmusik
 
Hovjuvelerare Lars Kjellander
För förtjänstfulla insatser som hovjuvelerare
 
Författare, musiker och konstnär Ulf Lundell
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker, författare och poet
 
Riksspelman Kalle (Karl) Moraeus
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker
 
Simmare Anders Olsson
För mycket framstående insatser som handikappidrottsman
 
Diakon Inga Pagreus
För betydelsefulla insatser inom Kyrkans sociala arbete
 
Domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg
För betydelsefulla insatser inom Kyrkans sociala arbete
 
f. Försvarsdirektör Roland Sandberg
För framstående insatser som skapare av och befälhavare för Smålands-Karolinerna
 
Golfspelare Annika Sörenstam
För mycket framstående insatser som golfspelare

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna och Kungl. Maj:ts Orden

8:e storleken i högblått band


Ordenskanslist Anna Lilliehöök
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden

För lång och trogen tjänst


(Medalj, klocka eller konstglas)

Lokalvårdare Rita Bernhard
För lång och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning

Hjortskötare Lars Eklund
För lång och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning

1:e konservator Jerzy Holtz
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Hovsekreterare Eva Papik Lindfors
För lång och trogen tjänst inom Statsförvaltning och vid Hovmarskalksämbetet
 
Slottsbibliotekarie Antoinette Ramsay-Hertelius
För lång och trogen tjänst vid Bernadottebiblioteket
 
Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros
För lång och trogen tjänst inom Kyrkan

H.M. Konungens medalj


 

8:e storleken i serafimerordens band


Överste Mikael Christoffersson
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant
 
Överstelöjtnant Iréne Clement                                        
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessan Victorias adjutant
 
Major Ingrid von Knorring                                             
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessan Victorias adjutant
 
Kommendörkapten Bengt Lundgren                             
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant
 
Överste Thomas Nilsson
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant
 
Major Daniel Ottosson                                                    
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Prins Carl Philips adjutant
 
Överstelöjtnant Jan Vall                                                    
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant