2007-06-06

Medaljförläningar 2007-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut torsdagen den 7 juni kl. 13.30 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

Riksdagsledamot Alf Svensson
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

Fd Justitierådet Bo Svensson
För framstående insatser för det svenska rättsväsendet

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör

Urban Bäckström


För framstående insatser för svensk penningpolitik

Fd Landshövding Mats Hellström
För mångåriga och betydelsefulla  insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

Professor Mille Millnert
För betydelsefulla insatser för forskning och högre utbildning

Bankdirektör Lars G Nordström
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Viceamiral Frank Rosenius
För förtjänstfulla insatser som chef för H.M. Konungens stab

Domaren Elisabet Fura-Sandström
För betydelsefulla insatser för rättsväsendet, nationellt och internationellt

Fd Statsrådet Bengt Westerberg
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

12:e storleken i högblått band

Direktör Peje Emilsson
För värdefulla insatser som företagare och entreprenör samt för utbildning av unga, bl.a. i utvecklingsländerna

Docent Christer Fuglesang
För framgångsrika insatser inom rymdforskningen

Tekn. dr. Sven Grahn
För betydelsefulla insatser inom rymdforskningen

Professor Bruno Nilsson
För betydelsefulla insatser inom lantbruksforskningen

Direktör Folke Patriksson
För betydelsefulla insatser inom sjöfartsnäringen

8:e storleken i serafimerordens band

Hovjägmästaren, Friherre

Johan Adelswärd


För förtjänstfulla insatser som hovjägmästare

Direktör Marianne Forssblad
För värdefulla insatser för att stärka det nordiska kulturarvet i nordvästra USA

Teaterdirektör Benny Fredriksson
För betydelsefulla insatser som teaterchef

Museichef Klas Helmerson
För betydelsefulla insatser som chef för Vasamuséet

Slottsfogde Jacob Lagercrantz
För förtjänstfulla insatser som slottsfogde vid Drottningholms slottsförvaltning

Professor Kjell Å Modéer
För betydelsefulla insatser som rättshistoriker samt i uppbyggandet av forskningskontakter inom Östersjöregionen

Kommendörkapten Jonas Wikström
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren och översättaren Anders Bodegård
För konstnärliga insatser som författare och översättare

Skådespelaren Gösta Ekman
För konstnärliga insatser som skådespelare

Konsertmästaren Bernt Lysell
För konstnärliga insatser som violinist

Författaren Viveca Lärn
För konstnärliga insatser som författare och dramatiker

Professor Thomas Schuback
För konstnärliga insatser som dirigent och pianist

Författaren Lennart Sjögren
För konstnärliga insatser som författare

Författaren Jan Stolpe
För konstnärliga insatser som författare och översättare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Föreståndare Erik Gustavson
För mångåriga, värdefulla insatser för utbyggandet av svensk-amerikanska kontakter såsom föreståndare för Emigrantregistret i Karlstad

Fd Hovrättsrådet Sture Holmbergh
För mångåriga värdefulla insatser för att sprida kunskap om Stockholms kulturarv

Hovkamrer Ann-Mari Nordlund
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetets ekonomiavdelning

Generalsekreterare Helena Karlén
För värdefulla insatser i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn

Hovkanslist Marita Wenne
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Hovmarskalksämbete