2006-06-06

Medaljförläningar 2006-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 7 juni kl. 16.30 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

Ärkebiskop K G Hammar     
För framstående insatser för svenska kyrkan

12:e storleken i serafimerordens band

fd Regeringsrådet Stig von Bahr  
För betydelsefulla insatser för rättsväsendet,
nationellt och internationellt
 
Professor Kåre Bremer
För betydelsefulla insatser för undervisning
och forskning
 
fd Presidenten Leif Ekberg
För mångåriga betydelsefullaiinsatser inom
förvaltning och rättsväsende
 
Direktör Fredrik Lundberg
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
 
Riksgäldsdirektör Bo Lundgren
För betydelsefulla insatser i svenskt samhällsliv
 
Bankdirektör Lars Thunell  
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
 
Direktören, Professor Lena TreschowTorell
För betydelsefulla insatser för teknisk forskning och utveckling
 

12:e storleken i högblått band


 
fd Teaterchef Lars Edström    
Förr betydelsefulla insatser inom svenskt teaterliv

Direktör Lennart Låftman
För betydelsefulla insatser inom det svenska forskningsväsendet

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Lars Calmfors   
För betydelsefulla insatser för ekonomisk forskning
och utveckling

Rikslottachefen Elisabeth Falkemo
För engagerade och värdefulla
insatser inom Lottarörelsen
 
fd Generalkonsul Arnold Hjertström
För mångåriga och värdefulla
insatser som svensk generalkonsul i Jerusalem
 
Professor Jan Hjärpe
För värdefulla insatser för att sprida kännedom om islam
  
Riksdagsledamot Claes Roxbergh   
För värdefulla insatser i Sveriges riksdag
 
Överstelöjtnant Urban Schwalbe         
För förtjänstfulla insatser som chef
för Garnisonsavdelningen i Stockholm
 
Docent Lennart Tegborg
För värdefulla insatser som  huvudredaktör för verket
"Sveriges kyrkohistoria"
 
Professor Erik Westberg
För betydelsefulla insatser i det
svenska musikväsendet
 
Kommunalrådet Roland Åkesson
För värdefulla kommunalpolitiska  insatser
 

Medaljen Litteris et Artibus


 
Författaren, dramatikern och litteraturvetaren       
Lars Gustafsson
För konstnärliga insatser som författare
 
Kompositör Nils Lindberg
För konstnärliga insatser som kompositör och pianist
 
Författaren Henning Mankell      
För konstnärliga insatser som författare
 
Skådespelerskan Monica Nielsen   
För konstnärliga insatser som  skådespelare
 
Skådespelaren Johan Rabaeus
För konstnärliga insatser som skådespelare

Pianisten Bo Stenson
För konstnärliga förtjänster som kompositör
och jazzpianist  

Regissören, författaren och skådespelaren
Staffan Westerberg
För konstnärliga insatser som regissör och författare
  

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


 
Hovfurir Jochen Fritz     
För förtjänstfulla insatser vid det  Kungl. Hushållet
 
Ulrika Bergman  
För en serie segrar i internationella mästerskap och OS-guld i curling

Cathrine Lindahl
För en serie segrar i internationella mästerskap och OS-guld i curling

Eva Lund
För en serie segrar i internationella mästerskap och OS-guld i curling

Anette Norberg
För en serie segrar i internationella mästerskap och OS-guld i curling

Anna Svärd
För en serie segrar i internationella mästerskap och OS-guld i curling
 
Sekreterare Gun Lundbrink
För förtjänstfulla insatser vid
H. M. Konungens hovförvaltning

Fil.mag. Lektor Karin Naumann-Magnusson
För värdefulla insatser för att befästa intresse för Sverige,
svenska språket och kulturen i Schweiz
 
Målerikonservator Frantisek Makes
För betydelsefulla och bestående
insatser för bevarandet av konst och måleri,
främst samlingarna på Skoklosters slott
 
Mats Sundin  
Förr en lång och framgångsrik  karriär som idrottsman
och kapten för Sveriges OS-lag i ishockey

Hovkanslist Ursula Wohlfahrt
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Upptäck mer

Lägg in intressanta länkar