2005-06-06

Medaljförläningar 2005-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt följande. Medaljerna kommer att utdelas måndagen den 9 juni 2005 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj  

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Claes Dahlbäck
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Landshövding Björn Eriksson    
För mångåriga och betydelsefulla insatser på skilda områden inom svensk statsförvaltning

Teaterchefen Anders Franzén     
För betydelsefulla insatser för musiklivet i Sverige

Förbundsordföranden Göran Johnsson  
För betydelsefulla insatser inom fackföreningsrörelsen

Biskop Jonas Jonsson     
För framstående insatser för Svenska kyrkan och inom ekumeniken

Direktör Dan Sten Olsson     
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Professor Gunnar Öquist     
För betydelsefulla insatser inom forsknings- och utbildningsväsendet

12:e storleken i högblått band

Landslagskapten Sven-Göran Eriksson    
För värdefulla insatser, nationellt och internationellt för fotbollssporten

Professor Erna Möller     
För betydelsefulla insatser för svensk forskning

Direktör Carl-Wilhelm Stenhammar    
För mångåriga värdefulla insatser för Rotaryrörelsen

8:e storleken i serafimerordens band

Förbundsdirektören Tomas Bolme    
För mångåriga värdefulla insatser för Svenska Teaterförbundet

Direktör Rune Borg      
För skickliga och engagerade insatser på kultursponsringens område

fd Rektor Eric Edlund    
För mångåriga förtjänstfulla insatser som sekreterare i Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Generalkonsul Magnus Ericson     
För betydelsefulla insatser för Sverige i Canada

Riksdagsledamoten Agne Hansson    
För mångåriga och betydelsefulla insatser i Sveriges riksdag

Kommunalrådet Göran Holm     
För betydelsefulla kommunalpolitiska insatser

Överläkare Claes Hultling     
För banbrytande insatser för utveckling av vården av funktionshindrade, främst ryggmärgsskadade

Professor Peter Jagers     
För framstående insatser, nationellt och internationellt, inom den matematiska forskningen

Godsförvaltare Jonas Kullgren     
För förtjänstfulla insatser som godsförvaltare vid Stenhammars Slott

Kommunalrådet Erik Langby     
För betydelsefulla kommunalpolitiska insatser

Museichefen, Fil.dr. Inga Lewenhaupt    
För betydelsefulla insatser inom teaterforskningen

Kyrkoherde Örjan Lundqvist     
För mångåriga och värdefulla insatser för församlingslivet i Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo samt för främjandet av svenska intressen i Norge

Professor em Lars-Olof Sundelöf    
För betydelsefulla insatser för svensk forskning främst som mångårig sekreterare i Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, rikets äldsta akademi

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Bengt Bratt     
För framstående konstnärliga insatser som TV-dramatiker

Skådespelaren Ingvar Hirdwall     
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Pianisten Peter Jablónski     
För framstående konstnärliga insatser som pianist

Skådespelaren Irene Lindh     
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Violinisten Anna Lindal     
För framstående konstnärliga insatser som violinist

Filmregissören Jan Troell     
För framstående konstnärliga insatser på filmkonstens område

Författaren Gunnel Vallquist     
För framstående konstnärliga insatser som författare och översättare

Musikern Putte Wickman     
För mångåriga och betydelsefulla insatser inom svenskt musikliv

Koreografen, Professor Margaretha Åsberg   
För framstående konstnärliga insatser på danskonstens område

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Hovsekreterare Margareta Lilliehöök    
För förtjänstfulla insatser som H.M. Drottningens sekreterare

Leg. sjuksköterskan Else Resare    
För mångåriga förtjänstfulla insatser vid Kungl. Dramatiska Teatern

Redaktör Martin Stugart     
För värdefulla insatser för att sprida kunskap om Stockholms stad och dess historia