2005-01-28

Medaljförläningar 2005-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt följande. Medaljerna kommer att utdelas måndagen den 31 januari 2005 kl. 15.00 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj


                                                                             

12:e storleken med kedja


 
General Johan Hederstedt                        
För framstående insatser för Sveriges försvar
 
 

12:e storleken i serafimerordens band


 
Ambassadör Jan Eliasson                        
För betydelsefulla insatser inom den svenska utrikesförvaltningen
 
Riksdagsdirektör Anders Forsberg                        
För betydelsefulla insatser för Sveriges riksdag
 
Överintendent Agneta Lundström                        
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren
 
Professor Erling Norrby                        
För värdefulla insatser för vetenskap och utbildning samt som kabinettskammarherre
 
Direktör Gunnar Petri                        
För mångåriga och betydelsefulla insatser för svenskt musikliv
 
Ambassadör Christer Sylvén                        
För förtjänstfulla insatser som överceremonimästare
 
 

12:e storleken i högblått band


 
Direktören, Friherre Rutger Barnekow                        
För mångåriga värdefulla insatser i stiftelser och föreningar inom sjukvårds- och socialvårdssektorerna

Landstingsrådet Lars Isaksson                        
För framstående kommunalpolitiska insatser
 
Kommunalrådet Ilmar Reepalu                        
För framstående kommunalpolitiska insatser
 
 

8:e storleken i serafimerordens band


 
Direktör Peggy Bruzelius                        
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
 
Professorn, Kammarherre Lars Engwall          
För betydelsefulla insatser för  företagsekonomisk utbildning och forskning
 
Slottsfogde Leonard Eriksson                        
För förtjänstfulla insatser vid Sollidens slott
 
Professor Svante Lindqvist                        
För betydelsefulla insatser inom museiväsendet samt inom ämnet teknikhistoria
 
Dansartisten, Rektor Kari Sylwan                        
För betydelsefulla insatser för danskonsten
 
Professor Hans T:son Söderström                        
För betydelsefulla insatser för att främja och utveckla samarbetet mellan forskning, näringsliv och samhälle
 
Professor Christer Wiklund          
För betydelsefulla forsknings- och utvecklingsinsatser inom musik, media och teknik

Medaljen Litteris et Artibus


 
Skådespelaren Bertil Norström                        
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
 
Scenografen och konstnären Agneta Pauli                        
För framstående konstnärliga insatser för scenkonsten
 
Dirigenten Cecilia Rydinger Alin                        
För framstående konstnärliga insatser som orkesterdirigent
 
Författaren Eva Ström                        
För framstående konstnärliga insatser som författare
 
Pianisten Per Tengstrand                        
För framstående konstnärliga insatser som pianist
 
Författaren Per Wästberg                        
För framstående konstnärliga insatser som författare
 
 

8:e storleken i högblått band


 
Fru Anne Christine Borgenstierna                        
För mångåriga och hängivna insatser för främjandet av kultursamarbetet mellan Sverige och Spanien

Fru Flory Green                        
För att under en lång följd av år med entusiasm och engagemang främjat kulturen i Nora
 
Kyrkoherde Johnny Hagberg                        
För mångåriga engagerade insatser inom ämnet kyrkohistoria, speciellt rörande Skara stift, Sveriges äldsta

Hovsekreterare Anneli Hjortensjö                        
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet
 
Byråchef Berndt Hodell                        
För förtjänstfulla insatser vid Deras Majestäters besök i kommunerna i Stockholms län samt vid kontakterna i övrigt mellan hovet och länsstyrelsen
 
Förbundskapten Ulf Karlsson                        
För värdefulla engagerade insatser för friidrotten
 

8:e storleken i högblått band för idrottsbragd


 
Stefan Holm                        
För idrottsbragd i höjdhopp
 
Carolina Klüft                        
För idrottsbragd i mångkamp
 
Henrik Nilsson                       
För idrottsbragd i kanot
 
Christian Olsson                        
För idrottsbragd i tresteg
 
Markus Oscarsson                        
För idrottsbragd i kanot