2004-06-06

Medaljförläningar 2004-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att utdelas tisdagen den 8 juni 2004 kl. 16.00 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fd Regeringsrådet Gunnar Björne
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i serafimerordens band

Professor Göran Bexell
För framstående insatser inom svenskt universitetsväsende

fd Landshövding Anita Bråkenhielm
För betydelsefulla insatser inom svenskt samhällsliv

f. Undergeneralsekreteraren i FN Ambassadör Hans Corell
För framstående insatser inom det internationella samfundet och för stärkandet av den internationella rätten

Chefsjustitieombudsman Claes Eklundh
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

Svenska Akademiens Ständige sekreterare Fil.dr. Horace Engdahl
För betydelsefulla insatser för svenskt kulturliv

Generalsekreterare Thomas Hammarberg
För framstående internationella insatser för främjande av humanitärt bistånd och barns rättigheter

Ambassadör Sven Hirdman
För framstående insatser inom den svenska utrikesförvaltningen

Professor Jan Lindsten
För mångåriga och framstående insatser för såväl medicinsk utbildning och forskning som för svensk sjukvård

fd Landshövding Docent Björn Molin
För mångåriga och betydelsefulla insatser inom skilda områden av svenskt samhällsliv

Bankdirektör Arne Mårtensson
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv, särskilt bankväsendet

Direktör Olof Stenhammar
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv samt i arbetet med att förhindra drogmissbruk hos unga

Professor Gunnar Svedberg
För framstående insatser inom svenskt universitetsväsende

12: storleken i högblått band

Direktör Göthe Parkander
För en mångårig framgångsrik gärning som entreprenör och företagsledare

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Sören Holmberg
För betydelsefulla insatser inom statsvetenskapen, särskilt valforskning, samt i arbetet med att sprida kunskaper om svensk demokrati

Fil.lic. Per-Gustaf Hånell
För betydelsefulla insatser för regional utveckling i Norrland

Företagsläkaren Johnny Jonsson
För viktiga insatser inom företagshälsovården

Förste intendent Lars Ljungström
För förtjänstfulla insatser vid Kungl Husgerådskammaren

Överstelöjtnant Per Nilsson
För förtjänstfulla insatser som H M Konungens adjutant

Professor em Åke Nygren
För mångåriga betydelsefulla insatser för folkhälsan, särskilt i fråga om trafiksäkerhet och arbetshälsa

Museichefen och författaren fil. dr. Erik Näslund
För betydelsefulla insatser för danskonsten, nationellt och internationellt

Överstelöjtnant Hans Rosén
För förtjänstfulla insatser som H M Konungens adjutant

Generalkonsul Niels Sundvik
För betydelsefulla insatser för att befrämja svenska intressen i Vietnam

Professor Mathias Uhlén
För betydelsefulla insatser i samspelet vetenskap och näringsliv

Medaljen Litteris et Artibus

Professor em Knut Ahnlund
För framstående konstnärliga insatser som författare

Hovsångerskan Katarina Dalayman
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Hovkapellmästaren och Operachefen Professor Kjell Ingebretsen
För framstående konstnärliga insatser som dirigent och operaledare

Operasångerskan Hillevi Martinpelto
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Skådespelerskan Lena Nyman
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska

Regissören Lars Rudolfsson
För framstående konstnärliga insatser som regissör och teaterledare

Författaren Birgitta Trotzig
För framstående konstnärliga insatser som författare

8:e storleken i högblått band

Parkchef Stefan Andersson-Junkka
För lojalt och troget arbete vid Sollidens Slott

Greve Carl Douglas
För en skicklig insats att på Östersjöns botten finna det nedskjutna flygplanet DC3:an

Inredningsarkitekten Anna-Stina Gröndahl
För förtjänstfulla insatser vid ordensutställningen på Stockholms Slott

Flygkapten Anders Jallai
För en skicklig insats att på Östersjöns botten finna det nedskjutna flygplanet DC3:an

Intendent Jan-Olov Karlsson
För mångåriga engagerade insatser för handikappade

Dykaren Ola Oskarsson
För en skicklig insats att på Östersjöns botten finna det nedskjutna flygplanet DC3:an

Utförsåkaren Anja Pärson
För idrottsbragd som utförsåkare

Artisten Owe Thörnqvist
För en gedigen långvarig kulturgärning som visförfattare, sångare och kompositör