2003-06-06

Medaljförläningar 2003-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delas ut den 10 juni 2003 kl.16.00 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fv Statsminister Carl Bildt
För en synnerligen framstående politikergärning

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Carl Bennet
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Professor Arvid Carlsson
För en synnerligen framstående forskargärning

fd Landshövding Ingemar Eliasson
För betydelsefulla insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

Professor Anders Flodström
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

Professor Inge-Bert Täljedal
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

8:e storleken i serafimerordens band

Hovdamen Eliane Beckman
För förtjänstfulla insatser som hovdam hos H M Drottningen

Kommunalrådet Marita Bengtsson
För värdefulla kommunalpolitiska insatser

Docent Göran Boëthius
För betydelsefulla insatser för tobakspreventionen

Slottsarkitekten Andreas Heymowski
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt på Rosersbergs slott

Styresman Christina Mattsson
För viktiga insatser inom skilda områden av kulturlivet

Direktör Axel Wennerholm
För värdefulla kommunalpolitiska insatser, särskilt som ordförande i Stockholms kommunfullmäktige

Överstelöjtnant Carl Wärnberg
För förtjänstfulla insatser som H M Konungens adjutant

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelaren Lars Amble
För framstående insatser som skådespelare

Hovsångerskan Lena Nordin
För framstående insatser som sångerska

Cellisten Torleif Thedéen
För framstående insatser som cellist

Teaterkritikern och författaren Leif Zern
För framstående insatser som författare och teaterkritiker

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Finsnickaren Sven Olof Andersson
För en mångårig betydelsefull insats för det svenska finsnickeriet

Kompositören och sångaren Lars Berghagen
För högt uppskattade insatser som sångare, viskompositör och underhållare

Ulla Boström  och Gunnar Boström
För värdefulla humanitära insatser till hjälp och stöd åt fängslade barn och ungdomar i Ryssland

Redaktören Cordelia Edvardson
För en mångårig betydelsefull journalistisk gärning

Direktör Tomas Eskilsson
För framgångsrika insatser som initiativtagare och ledare av projektet "Film i Väst" i Trollhättan

Carl-Axel Hageskog
För engagerade och framgångsrika insatser som tränare och ledare inom svensk elittennis

Intendenten Kerstin Hagsgård
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren

Bilföraren Stig Jurlander
För förtjänstfulla insatser som bilförare vid H.M. Konungens Hovstall

Fotografen Mattias Klum
För betydelsefulla insatser som naturfotograf

Regissören Bengt Lagerkvist
För mångåriga värdefulla insatser som regissör och konstpresentatör

Direktör Barbro McAusland
För mångåriga värdefulla insatser för att främja intresset för Sverige i Storbritannien

fd Kommunjuristen Kristina Olinder
För värdefulla insatser för idrotten,främst som ordförande i Riks- idrottsförbundets dopingkommission

Formgivare Gunilla Pontén
För mångåriga förtjänstfulla insatser inom mode- och teaterdesign

Hovsekreterare Anna-Stina Swenson
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetet