2002-06-06

Medaljförläningar 2002-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.

Serafimermedaljen

Professor Carl-Gustaf Andrén
För synnerligen förtjänstfull samhällsgagnande gärning

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i serafimerordens band

Ceremonimästaren Kommendör av första graden Bertil Daggfeldt
För förtjänstfulla insatser som ceremonimästare vid H.M. Konungens hov

Kabinettskammarherren Riksarkivarie Erik Norberg
För betydelsefulla insatser för det svenska arkivväsendet

Generaldirektör Christer Wadelius
För betydelsefulla insatser för byggnadsvården, särskilt beträffande de kungliga slotten

Slottsfogden och Kammarherren Generalmajor Tomas Warming
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet och Ståthållarämbetet

12:e storleken i högblått band


 
Riksdagens tredje vice talman Rose-Marie Freban
För mångåriga och betydelsefulla samhällspolitiska insatser

Riksdagsledamot Sven Hulterström
För mångåriga och betydelsefulla samhällspolitiska insatser

Professor Bengt Saltin
För framstående insatser inom idrottsforskningen

Riksdagens andre vice talman Eva Zetterberg
För mångåriga och betydelsefulla samhällspolitiska insatser

8:e storleken i serafimerordens band

Borgarrådet Carl Cederschiöld
För betydelsefulla kommunalpolitiska insatser

Museidirektör Tommy Forss
För mångåriga och betydelsefulla insatser som chef för Stora Kopparbergs Museum

fd Teaterchefen Dag Hallberg
För betydelsefulla insatser som chef för Göteborgsoperan

Chefen för visningsavdelningen vid Kungl. Husgerådskammaren Birgitta Jeansson Kock
För lång och trogen tjänst vid Livrustkammaren och Kungl. Husgerådskammaren

Riksdagsman Elver Jonsson
För mångåriga och betydelsefulla samhällspolitiska insatser

Slottsarkitekt Peter von Knorring
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt vid Ulriksdals Slott

Professor Lena Marcusson
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

Medaljen Litteris et Artibus

Kompsitören och sångaren Olle Adolphsson
För framstående insatser som förnyare av den svenska vistraditionen

Musikern Arne Domnérus
För en framstående musikergärning

Operasångaren Carl Johan (Loa) Falkman
För framstående konstnärliga insatser som operasångare och skådespelare

Författaren Torgny Lindgren
För framstående litterära insatser

Redaktören m.m. Caj Lundgren (Kajenn)
För minnesvärda dagsverser och förnämliga översättningar

Tonsättaren Professor Jan Sandström
För framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Skådespelaren Meta Velander
För mångåriga konstnärligt framstående insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Direktör Yngve Bergkvist
För värdefulla insatser som grundare och chef för Ishotellet i Jukkasjärvi

Informationssekreterare Catherine Broms
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetets informations- och pressavdelning

Redaktör Béatrice Glase
För mångåriga värdefulla insatser vid Riddarholmskyrkan

Lokalvårdare Ingrid Johansen
För lång och trogen tjänst vid Drottningholms Slott

fd Museichef Gunnar Lindqvist
För betydelsefulla insatser som chef för Östergötlands länsmuseum

Bokförläggare Kjell Petterson
För betydelsefulla insatser i svenskt och nordiskt kulturliv som utgivare av litteratur av hög kvalitet

Teol och fil kand Dorothea Rosenblad
För värdefulla insatser för utveckling av metoder syftande till att underlätta integrationen av invandrare i Sverige

Generalkonsul Barbro Sachs Osher
För omfattande och värdefulla insatser för att främja det svensk-ameriskanska samarbetet

Bengt Sagnell
För mångåriga och värdefulla insatser för svenska skolan i fransktalande Schweiz

Arkivarie Lars-Olof Skoglund
För förtjänstfulla insatser som arkivarie vid Kungl. Maj:ts Orden