2002-01-28

Medaljförläningar 2002-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut den 5 februari på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i serafimerordens band

Överintendent Hans Henrik Brummer
För en framstående museimannagärning

Teaterchefen Ingrid Dahlberg
För framstående insatser som teaterchef

Direktören Greve Gustaf Douglas
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim
För framstående insatser för Svenska kyrkan

Personalchef  Gun-Britt Flingdal
För förtjänstfulla insatser som personalchef vid de Kungl. Hovstaterna

Direktör Anna-Greta Leijon
För betydelsefulla insatser för svenskt samhällsliv

Direktör Stefan Persson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Generallöjtnant Curt Sjöö
För förtjänstfulla insatser som chef för H M Konungens stab

Ståthållaren, Skog.dr. Björn Sprängare
För förtjänstfulla insatser som chef för Ståthållarämbetet

Professor Bo Sundqvist
För betydelsefulla insatser för högre utbildning och forskning

fd Regeringsrådet Bertil Werner
För mångåriga värdefulla insatsersom styrelseordförande i stiftelsen Konung Oscar I:s Minne

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Per Belfrage
För betydelsefulla insatser för den medicinska utbildningen och forskningen

Programdirektör Ingvar Bengtsson
För betydelsefulla insatser för Sveriges Television

Med. dr. h.c. Barbro Dahlbom-Hall
För viktiga insatser för chefsutbildning och för att förbättra kvinnans ställning i arbetslivet

Kammarherre Dag Ekman
För förtjänstfulla insatser som kammarherre

fd Statssekreterare Carin Fischer
För betydelsefulla insatser som generalsekreterare i projektet Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998

Riksdagsledamot Viola Furubjelke
För mångåriga och betydelsefullasamhällspolitiska insatser

Förste konservator Jerzy Holtz
För förtjänstfulla insatser som förste konservator vid Kungl. Husgerådskammaren

Civilingenjör Lars Irstad
För betydelsefulla insatser för datasystemutvecklingen i Sverige samt för oegennyttiga insatser till hjälp för Östeuropas barn

Kommunalrådet Göran Johansson
För mångåriga och betydelsefullakommunalpolitiska insatser i Göteborg

Slottsarkitekt Björn Norman
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt vid Strömsholms Slott

Riksdagsledamot, Fil.dr. Lars Tobisson
För mångåriga och betydelsefulla samhällspolitiska insatser

Professor Leif Wastenson
För betydelsefulla insatser för naturvetenskaplig utbildning och forskning, särskilt med inriktning på förhållandet mellan skola och universitet

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelaren Pernilla August
För framstående konstnärlig gärning som skådespelare

Skådespelaren Lena Endre
För framstående konstnärlig gärning som skådespelare

Författaren Elsie Johansson
För framstående konstnärlig gärning som författare

Pianisten Roland Pöntinen
För framstående konstnärlig gärning som pianist

Skådespelaren och sångaren Sven Bertil Taube
För framstående konstnärlig gärning som skådespelare och vissångare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Kajsa Bergqvist
För idrottsbragd som höjdhoppare

Hovsekreterare Ann Cronstedt
För förtjänstfulla insatser vid H M Konungens Hovstall

Intendent Per Inge Fridlund
För engagerade insatser som intendent vid Rackstad Museet i Arvika

Producenten Vicky von der Lancken
För viktiga insatser för underhållning och kultur främst i Stockholm

Håkan Lans
För framstående insatser som uppfinnare

Husdjurskonsulent Anders Larsson
För engagerade insatser som ledde till förbud att använda kadavermjöl i foder

Lise-Lotte Lybeck-Erixon
För engagerade insatser rörande Drottning Kristinas minne

Ulwa Neergaard
För mångåriga och engagerade insatser rörande konstnären Carl Larssons minne

Doktor Ingrid Le Roux
För betydelsefulla och hängivna insatser för att bekämpa fattigdom och förbättra hälso- och sjukvården bland de nödlidande i Kapstadens slum

Fatbursföreståndaren Tuula Sandström
För förtjänstfulla insatser som föreståndare för den Kungl. Fatburen