2001-06-06

Medaljförläningar 2001-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i serafimerordens band

Hovstallmästaren Generalmajor Jörn Beckmann
För förtjänstfulla insatser som chef för H.M. Konungens Hovstall
  
Generaldirektör Kai Hammerich
För betydelsefulla insatser för främjandet av utländska investeringar i Sverige samt såsom mångårig ordförande i Föreningen Sophiahemmets Vänner
  
Rektor Ingegerd Palmér
För betydelsefulla insatser för teknisk utbildning och forskning
  
fd Landshövding Jan Rydh
För betydelsefulla samhällsinsatser bl.a. som ordförande i statliga utredningar
  
Direktör Melker Schörling
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
  
Professor Hans Wigzell
För framstående insatser för medicinsk utbildning och vetenskap
  
fd Ambassadör Torsten Örn
För framstående insatser i den svenska utrikesförvaltningen och för det mellanstatliga samarbetet samt såsom författare och folkbildare i internationella ämnen

12:e storleken i högblått band


 
Direktör Johan Stålhand
För viktiga insatser för det svenska stiftelseväsendet

8:e storleken i serafimerordens band

Direktör Gunilla Arhén
För engagerade och betydelsefulla insatser för befrämjandet av kvinnligt ledarskap
  
Grammofonproducenten Håkan Elmquist
För drivande och mångsidiga insatser för svenskt musikliv
  
Kammarherre Ulf Lagerström
För förtjänstfulla insatser som kammarherre
  
Professor em Lennart Levi
För banbrytande insatser inom stressforskningen
  
Slottsarkitekten Professor Jan Lisinski
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt
  
Hovauditören Advokat Bengt Ljungqvist
För förtjänstfulla insatser som hovauditör
  
Direktör Martin Martinsson
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv, främst som chef för Rikskonserter
  
Direktör Karl-Johan Svedberg
För viktiga insatser för svenskt näringsliv, särskilt i Jämtland
  
Överintendent Beate Sydhoff-Millhagen
För betydelsefulla insatser för svenskt kulturliv

Pastorn i Hovförsamlingen Hans Tollin
För förtjänstfulla insatser som pastor i Hovförsamlingen

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelaren Kim Anderzon
För framstående konstnärlig gärning som skådespelare
  
Dansaren och koreografen Mats Ek
För framstående konstnärlig gärning som dansare och koreograf
  
Skådespelaren dramatikern Staffan Göthe
För framstående konstnärlig gärning som dramatiker och skådespelare
  
Teaterchefen och regissören Staffan Valdemar Holm
För framstående konstnärlig gärning inom scenkonsten
  
Flöjtisten Professor Dan Laurin
För framstående konstnärlig gärning som flöjtist

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Direktör Bror-Eric Berntson
För engagerade insatser för svensk-fransk samverkan och för svenska intressen i Frankrike
  
Intendent Christian Buchberger
För förtjänstfulla insatser vid Kungl Husgerådskammaren
  
Operasångerskan och konstnärliga ledaren Margareta Dellefors
För betydelsefulla insatser som initiativtagare till och konstnärlig ledare av Dalhalla
  
Annika Heijkenskjöld
För en mångårig betydelsefull gärning i design- och formgivningens tecken
  
Jonas Jacobsson
För handikappidrottsbragd inom grenen skytte
  
Förvaltningstekniker Bengt Jansson
För förtjänstfulla insatser i fråga om underhåll och renovering av Hovstallets fastigheter
  
Fru Solveig Jonsson
För mångåriga insatser i fråga om handhavandet och skötseln av Kungl. foajén och hovlogen i Kungl. Dramatiska Teatern
  
Direktör Bertil Lindgren
För betydelsefulla insatser för  turistnäringen i Jämtland
  
Åldfrun Ebba von Mecklenburg
För lång och trogen tjänst vid Utrikesdepartementet och Ståthållarämbetet
  
Lantbrukare Sven Olof Olsson
För mångåriga betydelsefulla insatser för hembygdsrörelsen, främst i Mölndals kommun