2000-01-28

Medaljförläningar 2000-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.

Serafimermedaljen

Direktören Ekon. o. Tekn. dr. Peter Wallenberg
För synnerligen förtjänstfull samhällsgagnande gärning

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i serafimerordens band

Kommendör Ulf Adlén
För förtjänstfulla insatser som ceremonimästare

Direktör Leif Gustafsson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

fd Kammarrättspresidenten Reidunn Laurén
För betydelsefulla insatser inom rättsväsendet och förvaltningen

Professor em. Jan Ling
För framstående insatser som musikforskare

Landshövding Fil.dr. Kari Marklund
För framstående insatser för utvecklingen av biblioteksväsendet

Direktör Carl-Erik Nyquist
För betydelsefulla insatser för den svenska energiförsörjningen

Professor Thomas Rosswall
För betydelsefulla insatser för lantbruksforskningen och det internationella miljösamarbetet

fd Börschefen Ekon.dr. Bengt Rydén
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv såsom chef för Stockholms fondbörs

fd Borgarrådet Margareta Schwartz
För betydelsefulla kommunalpolitiska insatser

Överceremonimästaren Tom Tscherning
För förtjänstfulla insatser som överceremonimästare

12:e storleken i högblått band


 
Kanslichefen Tom T:son Thyblad
För betydelsefulla insatser för Riksdagen

8:e storleken i serafimerordens band

Hovorganisten Lars Blohm
För förtjänstfulla insatser för musiklivet vid Hovförsamlingen

Professor Marc Bygdeman
För framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård inom ämnet obstetrik och gynekologi samt för betydelsefull medverkan i Världshälsovårdsorganisationens arbete på fertilitets- och befolkningsplaneringsområdena

Rektor Greger Bååth
För betydelsefulla insatser för undervisningen av döva och synskadade samt överhuvudtaget för sitt djupa engagemang för gravt handikappade unga människor

Förste intendenten Anki Dahlin
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren

Journalisten Fil.dr. Bo G Erikson
För betydelsefulla insatser för att sprida kunskaper om vetenskap och forskning

fv Statsrådet Bertil Hansson
För betydelsefulla insatser som ordförande i Bibelkommissionen

Professor Anders Jeffner
För betydelsefulla insatser för forskningen om tros- och livsåskådningsfrågor

Professor Karin Johannisson
För betydelsefulla insatser inom ämnet idé- och lärdomshistoria

f Kommunalrådet Georg Karlsson
För värdefulla kommunalpolitiska insatser

Översten av första graden Per-Arne Ringh
För förtjänstfulla insatser som slottsfogde vid Gripsholms slottsförvaltning

Prosten Carl-Åke Söderberg
För förtjänstfulla insatser som pastor i Hovförsamlingen

Livmedikus Professor Ulf Ulmsten
För förtjänstfulla insatser som livmedikus

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Maria Gripe
För framstående konstnärliga insatser som författare, främst av verk för barn och ungdom

Skådespelaren Krister Henriksson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Författaren Fil.dr.h.c. Sigrid Kahle
För framstående konstnärliga insatser som författare av dels verk och artiklar om Orienten dels biografin över fadern H.S. Nyberg

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Förste arkivarien Thord Bylund
För framstående insatser inom släktforskningen

Postumt Botanikern Rolf Erixson
För betydelsefulla insatser för att förstärka och tydliggöra natur och kulturarvet i Västra Östergötland särskilt Vadstenabygden

Thomas Fogdö
För att med beundransvärd optimism och energi ha skapat en fond för hjälp till svårt skadade idrottsutövare så att de kan få en ny start i livet

Gymnastikdirektören Bengt Johansson
För framgångsrika insatser som förbundskapten för det svenska
handbollslandslaget

Friherrinnan Madeleine Ramel
För värdefulla insatser för mottagandet i Sverige av flyktingar och invandrare

Herr Jakob Ringart
För värdefulla insatser mot rasism och främlingsfientlighet, särskilt som initiativtagare till Monumentet för Förintelsens offer

Prosten Lennart Sjöström
För mångåriga betydelsefulla insatser för svenskt kyrkoliv i Storbritannien samt för samverkan mellan de Lutherska och Anglikanska kyrkorna

Civiljägmästare Bo Thelander
För värdefulla insatser för svensk jaktvård

Ingenjör Olof Wallerius
För värdefulla insatser för att utbilda, utveckla och stödja uppfinnare, i första hand ungdomar