Medaljer

Bildtext: Rad 1: H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken, i serafimerordens band. Rad 2: H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken, i högblått band (till vänster), Litteris et artibus (till höger). Rad 3: Prins Eugen-medaljen (till vänster), Prins Carl-medaljen (till höger). Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Bildtext: Rad 1: H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken, i serafimerordens band. Rad 2: H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken, i högblått band (till vänster), Litteris et artibus (till höger). Rad 3: Prins Eugen-medaljen (till vänster), Prins Carl-medaljen (till höger). Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Medaljer tilldelas huvudsakligen svenska medborgare av statschefen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

I motsats till ordnarnas korsform är medaljerna runda eller ovala. På framsidan har de ofta en bild i relief och på baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats.

Vid sidan av statschefen tilldelar regeringen en del kungliga medaljer, främst medaljen ”Illis quorum meruere labores”, och medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” samt medaljen ”För berömlig gärning”. Vidare utdelas medaljer av bland annat de Kungl. Akademierna samt av en lång rad halvofficiella och privata sammanslutningar.

Serafimermedaljen, H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus tilldelas två gånger om året, på Karl-dagen den 28 januari och på Gustav-dagen den 6 juni.

Prins Eugen-medaljen utdelas på Eugen-dagen den 5 november och Prins Carl-medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Se en film om hur en medaljförläning går till.