Ny utgåva av Att bära ordnar och utmärkelsetecken

Kungl. Maj:ts Orden presenterar en reviderad utgåva av om bärandet av ordnar och utmärkelsetecken. Du hittar den under rubriken Mer information här under Ordnar och medaljer samt via länken nedan.

År 1987 skrev dåvarande vice ordenskansler tillika sekre­terare Fredrik Löwenhielm boken "Svenska ordnar och medaljer", som utkom i en reviderad upp­laga 1998 i samband med de svenska riddarordnarnas 250-årsjubileum.

För att fylla behovet av uppdaterad handledning för bärande av ordnar och medaljer tog Kungl. Maj:ts Orden år 2010 fram en skrift handledning om bärandet av ordnar och utmärkelsetecken.

Då nästan tio år har gått sedan skriften den utgåvan presenterades är det med glädje som Kungl. Maj:ts Orden kan presentera den reviderade utgåvan.

» länk till annan webbplatsAtt bära ordnar och utmärkelsetecken (Ny utgåva 2019)PDF