Ordnar och medaljer

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Ordnar och medaljer är ett sätt för statschefer att belöna framstående insatser för samhällets bästa.

Eftersom statschefen är ett lands högste representant blir belöningarna principiellt ett uttryck för landets tacksamhet och är därför mycket uppskattade.

Numera tilldelar Kungen Serafimerorden och Nordstjärneorden till utländska medborgare och statslösa samt inom Kungahuset, medan Svärdsorden och Vasaorden för närvarande är vilande. Serafimerorden och Nordstjärneorden utväxlas även mellan länder som vänskapsgest i samband med statsbesök på regeringens förslag.

Kungen delar också ut fem kungliga medaljer till svenskar, där H.M. Konungens medalj är den som är mest utdelad och består av åtta nivåer. Dessutom finns en tradition att Kungen delar ut kungliga jubileumsminnestecken. Det gjordes till exempel i samband med Kronprinsessans bröllop och Kungens 70-årsdag.