Ambassadören

Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar med följe anländer till Kungliga slottet för audiens hos Kungen.

Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar med följe anländer till Kungliga slottet för audiens hos Kungen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

En kort tid efter att en nyutnämnd ambassadör anlänt till Stockholm tas denne emot av Kungen i en högtidlig audiens. Ambassadören överlämnar då sin fullmakt, kreditivbrevet, till statschefen och får därmed formell rätt att verka i Sverige.

En kort tid efter ankomsten till Stockholm får ambassadören en note, ett skriftligt meddelande, från utrikesdepartementet. I meddelandet underrättar utrikesministern högaktningsfullt dag och tid för den högtidliga audiensen.

En högtidlig audiens ska ordnas så snart som möjligt efter att ambassadören kommit till landet. Formellt är det först efter över­lämnandet av kreditivbrevet som den nyanlända ambassadören har tillträtt sin befattning och har rätt att verka i Sverige.

Kreditivbrev är en fullmakt som utfärdas av ett lands statschef för den ambassadör, som är utsedd att representera sitt land i ett annat land.

Kungen undertecknar också de svenska ambassadörernas kreditivbrev.

Vid de högtidliga audienserna brukar även den nya ambassadören lämna över ett så kallat rappellbrev. Det är en handling som bekräftar att den avgående ambassadören slutar sin tjänst.

Det kreditivbrev och rappellbrev som ambassadören överlämnar till Kungen.

Det kreditivbrev och rappellbrev som ambassadören överlämnar till Kungen. Foto: Kungahuset.se

I noten från utrikesdepartementet får ambassadören också veta vem av UD:s introduktörer som möter upp vid residenset. Introduktören följer ambassadören under den högtidliga audiensen.

Det står också angivet att ambassadören och de medföljande medarbetarna hämtas av hovstallets bilar. Även klädkod uppges i noten. Det är ett högtidligt tillfälle och ambassadören bär långklänning, frack, diplomatuniform eller nationaldräkt.

Flera högtidliga audienser om året

I Stockholm verkar ett hundratal ambassadörer och därtill kommer en rad sidoackrediterade ambassadörer. De senare är stationerade i ett annat land, men är också ackrediterade i Sverige och lämnar därför också kreditivbrev till Kungen. Normalt hålls högtidliga audienser en gång i månaden, med uppehåll under sommarmånaderna.

Ambassadören med följe körs i Hovstallets bilar till Arvfurstens palats på Gustav Adolfs torg där de sitter ner i den Blå salongen tillsammans med UD:s protokollchef och UD-tjänstemän som arbetar med frågor som rör ambassadörens hemland.

Från Utrikesdepartementet färdas följet i en paradkupé dragen av ett fyrspann till Kungliga slottet.

Hovstallets ekipage väntar vid Gustav Adolfs torg. I paradkupén sitter introduktören på ambassadörens vänstra sida.

Hovstallets ekipage väntar vid Gustav Adolfs torg. I paradkupén sitter introduktören på ambassadörens vänstra sida. Foto: Kungahuset.se

Det svenska ceremonielet kring kreditivbrevöverlämnande är imponerande och går tillbaka flera sekler.

Ambassadör­er­na uttrycker ofta sin uppskattning över audiensen och mötet med Kungen, ett samtal enbart mellan Kungen och den tillträdande ambassadören, utan några andra närvarande.

Ambassadören lämnar Kungliga slottet

Efter att ha tagit avsked av Kungen lämnar ambassadören med följe slottet samma väg som de kom in. Vid Östra valvet väntar hovstallets bilar som tar ambassadören tillbaka till dennes residens.

Ambassadören med följe hämtas vid Östra valvet av hovstallets bilar för färden tillbaka till residenset.

Ambassadören med följe hämtas vid Östra valvet av hovstallets bilar för färden tillbaka till residenset. Foto: Kungahuset.se

Läs mer om hur högtidliga audienser går till