Högtidliga audienser

Kungen tar emot Yemens ambassadör Ms. Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem på Kungliga slottet.

Kungen tar emot Yemens ambassadör Ms. Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

När en utländsk ambassadör kommer till Sverige som nytt sändebud för sitt land ska denne överlämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen för att få verka som ambassadör i Sverige.

Kreditivbrevsöverlämningen sker vid en högtidlig audiens på Kungliga slottet ungefär en gång i månaden med vanligtvis fyra nya ambassadörer per tillfälle.

På väg till slottet färdas ambassadören i en paradkupé dragen av fyra hästar. Framför rider förridarna, efter kommer kupéer med ambassadörens nära medarbetare.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet med häst och vagn.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet med häst och vagn. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Läs mer om hur högtidliga audienser går till