Kungafamiljens monogram

Kungligheter har av tradition monogram. Dessa monogram har en tidspräglad utformning och formas av första bokstaven i Kunglighetens namn. Kronan ovanför monogrammet symboliserar rang – en sluten krona med fem synliga bågar för Kungaparet, en tronföljarkrona med fyra spetsar och en vasekärve för Kronprinsessan medan övriga Kungafamiljens kronor är prins- och prinsesskronor med fem spetsar och fyra vasakärvar. 

Monogrammen har varierade funktioner. Monogrammet kan användas som en ägarbeteckning på en möbel eller en bok eller för att ge en officiell karaktär åt ett program. Monogrammet kan även utföras som ett tjänstetecken, ett så kallat namnskiffer. Medarbetare vid Kungliga hovstaterna bär dessa vid offentliga sammanhang.

Kungafamiljens monogram Kungen Drottningen Kronprinsessan Prins Daniel Prins Carl Philip Prinsessan Estelle Prinsessan Madeleine Prinsessan Leonore Kronprinsessparet Kungaparet Prinsessparet Prinsessan Sofia Prinsparet Prins Nicolas Prins Oscar Prins Alexander Prins Gabriel Prinsessan Adrienne