Utbildning

Deltagare som fått gå utbildningen Värdebaserat ledarskap, med stöd av Stiftelsen Ungt Ledarskap. Här på Diplomceremoni på Kungliga Slottet. Foto: Kungahuset.se

Deltagare som fått gå utbildningen Värdebaserat ledarskap, med stöd av Stiftelsen Ungt Ledarskap. Här på Diplomceremoni på Kungliga Slottet. Foto: Kungahuset.se

Att främja ny kunskap är kanske det viktigaste sättet att bidra till samhällets utveckling. Många av De Kungl. Stiftelserna tar upp utbildning i sina stadgar och flera av dem överlappar därför delvis de andra områdena Forskning, Hjälpverksamhet samt Vård och Ungdomsverksamhet.
 
Redan tidigt var Kungen engagerad i Scouterna, såväl i Sverige som internationellt. I olika sammanhang har Kungen efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar. Inför Kungens 60-årsdag bildades därför en stiftelse, Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.

Stiftelsen ger stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning och till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Fakta

Elva stiftelser har utbildning som främsta inriktning, däribland Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap, Stiftelsen Herman Friedländers Militärstipendium, Stiftelsen H.M. Konungens Militärfond, Stiftelsen Prins Bertils fond för svensk industriell utbildning och teknisk integration i Europa och Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse. 

» Till Stiftelser – Utbildning