Ansökan Kungaparets Bröllopsfond

Villkor

Bidrag lämnas till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Senaste ansökningsdatum

Ansökan med bilagor ska var fonden tillhanda senast 1 april. Ansökan behandlas vid styrelsens sammanträde i maj. Ansökan tas emot från 1 mars.
 

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen har ett digitalt ansökningsförfarande. Läs mer här nedanför.

Så här ansöker du

Att ansöka om bidrag

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 1 april. Beslut lämnas senast 30 juni. Fonden önskar en kortfattad redovisning av hur beviljade medel använts.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Bidrag lämnas exempelvis till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

  • Ändamål/projekt
  • Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan (max 1500 tecken)
  • Vilka kostnader finns i projektet?
  • Vilket belopp söks från stiftelsen?
  • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Det går bra att bifoga en bilaga i pdf-format (max 2 MB)

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.