Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens monogram

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 6 december under H M Konungens ordförandeskap att för år 2019/20 utse professor Paul Anastas till den tjugofjärde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professor Anastas är direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yale-universitetet, USA. Professor Anastas är en av grundarna av den gröna kemin och han var med och formulerade de principer efter vilka man brukar bedöma miljövänligheten i kemiska processer. Han är en förkämpe för användning av gröna metoder i kemisk syntes.

Professor Anastas värdinstitutioner är institutionerna för biokemi och biofysik, material- och miljökemi samt organisk kemi vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet med vistelsen är att utveckla användningen av skogsråvara som en källa till råvara för kemisk industri t ex plastframställning. Detta har potentiellt stor betydelse och anknyter mycket väl till den befintliga mycket framgångsrika verksamheten vid värdinstitutionerna. Professor Anastas bakgrund inom depolymerisering av biomassa passar väl in i detta och man kan också förvänta sig synergieffekter med avseende på hans starka bakgrund inom lagstiftning och grön kemi i allmänhet.

Kontakta oss

Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeStyrelse

H.M. Konungen, ordförande
Direktör Leif Johansson
Professor Barbara Cannon
Skogl. Dr Björn Hägglund
Professor Margareta Ihse

Utdelningar

Styrelsen i Konungens 50-årsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Utdelningen sker på Kungliga slottet i Stockholm vid en mottagning för stipendiaterna. Vid detta tillfälle ger årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning.

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2018 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 25 maj.

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2018 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 25 maj. Foto: Clas Göran Carlsson