Kultur

Nargö kyrka fick 150.000 kronor i anslag till restaurering 2007. Ön Nargö, nordöst om Tallinn, har historiskt befolkats av estlandssvenskar.

Nargö kyrka fick 150.000 kronor i anslag till restaurering 2007. Ön Nargö, nordöst om Tallinn, har historiskt befolkats av estlandssvenskar.

Kultur och humaniora är viktiga områden i samhället, men de är sällan bortskämda med stora resurser. Mest känd av stiftelserna är Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Den tillkom 1973 och ger bidrag inom området kulturminnesvård för att täcka kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.

Fakta

Fyra stiftelser verkar inom kulturområdet, däribland Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde.

» Till Stiftelser – Kultur