Stiftelser – Hjälpverksamhet

Den svenska kapitalförvaltningen till förmån för Hospicio Princesa D. Maria Amelia

Ändamålet är att på Madeira vårda äldre personer som lider eller lidit av lungsjukdom, samt att fostra ungdomar. Upprinnelsen är en donation från Kejsarinnan av Brasilien Drottning Amelia av Portugal. Systern, Drottning Josefina av Sverige, åtog sig att formalisera stiftelsen och tillgångarna förvaltas av H.M. Konungens Hovförvaltning.  

H.M. Konungens Militär hospitals- och Medaljfonder

Ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.  

Stiftelsen Konung Oscar II:s 75-årsminne

Stiftelsen grundas på en gåva från v. häradshövding Marcus Wallenberg. Avkastningen utdelas årligen till sjöofficerares delegationer med syfte att på ett värdigt sätt kunna uppfylla representationsskyldighet mot utländska gäster. Grundades 1904.  

Stiftelsen Drottning Victorias Understödsfond I

Disponibel avkastning ska utdelas på Öland och företrädesvis inom Repplinge socken boende behövande personer.

Stiftelsen Lovö Hjälpfond

Stiftelsen har till ändamål att utöva tillfällig hjälpverksamhet bland behövande barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för personer boende på Drottningholm och i andra hand inom Färingsö församling. 

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stöd till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Grundades 1976.
» Läs mer om stiftelsen

Stiftelsen Hjälpfonden

Hjälpfonden har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande.  

Stiftelsen H.K.H. Prins Oscars Hospitalinrättning

Lämna understöd åt änkor och barn till yrkesofficerare med kaptens grad samt åt yrkesofficerare med högst löjtnants grad.  

Stiftelsen Drottningens Hospitalkassa

Bidrag till personer vilka slutat sin militära anställning vid Svea livgarde.  

Stiftelsen Josephinahemmet

Att utan vinstsyfte i enlighet med Änkedrottning Josefinas intentioner verka såsom barmhärtighetsinrättning för katoliker, företrädesvis från Stockholmsområdet, utan begränsning till vissa familjer eller personer. Driver servicehem i Blackeberg. Grundades 1873.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne

Ändamålet är att utan avseende på trosbekännelse, bereda mindre bemedlade, bildade damer ett gott och fridfullt hem. Driver servicehem i Bagarmossen. Grundades 1876.

Stiftelsen Hertiginnan Thereses Minnesfond

Främja kristen verksamhet bland barn och ungdom företrädesvis i Hagalund, Solna.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet. Har sina rötter i en donation från Prinsessan Eugénie.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Konung Oscars och Drottning Sophias Stiftelse för bekämpande av tuberkulosen i Gävle

Bidrag och stöd till främst lungsjuka patienter i Gävleborgs län.  

Stiftelsen Drottning Sophias förenings fond

Understödjande av svenska arméns och marinens sjukvård. Förvaltas av Svenska Röda korset.  

Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem

Ändamålet är att lämna vård och skydd åt kvinnor, som straffats för brott eller av polismyndighet varnats för begångna förseelser men lämnade hopp om förbättrad vandel, därest bistånd och ledning bereddes dem.

Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Jubileumsfond

Stödja lungsjuka personer från Stockholms kommun, i anslutning till öppen eller sluten vård vid någon av landstingskommunernas lungmedicinska kliniker.

Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne

Stiftelsen, som tillkommit för att hugfästa minnet av Konung Oscar II:s och Drottning Sophias guldbröllop, har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. Grundades 1907.  

Stiftelsen Kronprinsessan Victorias Örlogshem

Genom bidrag verka för att yngre fast anställd militär personal och värnpliktiga vid flottan i Karlskrona erbjuds möjligheter till fritidsverksamhet av olika slag.  

Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem

I första hand bereda totalförsvarspliktiga i tjänst en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid totalförsvarspliktiga i marinen äger företräde. Driver hotell i Stockholm. Grundades 1908.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Inhemska sociala och välgörande ändamål.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Stödja ändamål som rör det frivilliga försvarsbetet.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland

Ändamål att uppehålla och förvalta det av Drottning Victoria grundade vilohemmet på Borgholms Kungsgårds område.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Prins Carls Jubileumsfond

Till främjande av folkhälsan inom landet. Förvaltas av Svenska Röda korset.
» Läs mer om stiftelsen 

Stiftelsen Drottning Astrids Minne

Till främjande av folkhälsan inom landet. Förvaltas av Svenska Röda korset. 

Stiftelsen Kungafonden med folket för fosterlandet

Genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Prinsessan Sibyllas S:t Martinstiftelse

Verka för lindrande av nöden bland de sämst lottade i samhället, och bland dem särskilt barn och ungdom, och ge understöd till Föreningen S:t Martin.