Hjälpverksamhet

Ett projekt om psykoterapeutisk intervention med stöd av djur till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd fick bidrag från Kungaparets Bröllopsfond. Foto: Anders Eriksson

Ett projekt om psykoterapeutisk intervention med stöd av djur till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd fick bidrag från Kungaparets Bröllopsfond. Foto: Anders Eriksson

De flesta vill instinktivt hjälpa medmänniskor som har det svårt och behöver stöd och omsorg. Det är också här behoven oftast är som störst, till exempel hos gamla och sjuka som är ensamma och saknar anhöriga, hos personer med funktionshinder som inte kan klara sig själva och hos människor som har skadats i en olycka och där livet plötsligt har förändrats för alltid.

Fakta

Hjälpverksamhet är ett betydande område och rymmer det största antalet stiftelser. Här återfinns 27 stiftelser, bland andra Stiftelsen Kronprinsessan Margarethas Minnesfond, Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond och Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne.

» Till Stiftelser – Hjälpverksamhet