Forskning

Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Betydande anslag går till medicinsk forskning varje år. Det handlar bland annat om att bekämpa de stora folksjukdomarna, som cancer och hjärt- och kärlåkommor, men också om att stödja ny kunskap och forskning om barns hälsa. Även annan forskning stöds, till exempel inom naturvetenskap, teknik och miljö.

Fakta

Forskning är det största området sett till anslagens storlek. Dit räknas 19 stiftelser, däribland Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö och Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

» Till Stiftelser – Forskning