Tänk på det här innan du söker

Ta reda på vad stiftelsen stödjer

Läs noga igenom instruktioner och ändamål så att ansökan motsvarar stiftelsens villkor och innehåller nödvändig information för att få en bra behandling.

Om det finns blanketter eller formulär ska dessa användas, annars riskerar ansökan att bli lämnad utan åtgärd.  

Intyg och utlåtanden

Om särskilda intyg krävs, se till att utlåtandet rör det aktuella projektet och att den som ger utlåtandet är erkänt sakkunnig i ämnet.  

Egeninsats

Egeninsats är viktig för att bli aktuell för bidrag från de flesta kungliga stiftelser.

Beskriv ingående hur projektet är planerat ekonomiskt och tidsmässigt, hur det ska genomföras, vilka som är involverade och hur resultatet ska redovisas så att givaren ser effekten av bidraget.

Verifiera kalkylerna

Ta med offerter och beskriv hur finansieringen är tänkt och om bidrag söks från fler stiftelser. 

Vad händer om bidraget inte används till avsett projekt?

Då kan bidraget dras in och man blir återbetalningsskyldig. Många stiftelser har tidsbestämt användandet av det givna bidraget och efter en viss tid återkallas det om redovisning av hur medlen har använts inte sänds in.