H.K.H. Kronprinsessans hovstat

H.K.H. Kronprinsessans hovstat samordnar de officiella framträdandena för Kronprinsessan och Prins Daniel.

Kronprinsessan har ett omfattande program, som omfattar officiella uppdrag inom och utom landet. Kronprinsessan och Prins Daniel har kontor på Kungliga slottet i Stockholm, där de förbereder de officiella uppdragen och ger företräden.

Hovmarskalken Bartholdson. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Hovmarskalken Bartholdson

Hovstaten sköter också Kronprinsessans och Prins Daniels officiella och privat korrespondens.

Hovmarskalk Lena Bartholdson är hovstatens chef. Kronprinsessan och Prins Daniel har var sin sekreterare.

Många inbjudningar

Beslut om vilka inbjudningar Kronprinsessan och Prins Daniel ska tacka ja till vid regelbundna planerings­samman­träden med Kungaparet och befattningshavare vid Hovet.