Hovmarskalksämbetet

H.M. Konungens hovmarskalksämbete består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, H.M. Konungens hovstall, Hushållet samt Ceremonistaten och har ansvar för Kungafamiljens programverksamhet och officiella representation.

Ämbetet står för planering och genomförande av statschefens uppgifter såsom statsbesök och högtidliga audienser men även för Kungafamiljens övriga officiella resor, representations­middagar, jubileer, invigningar och besök. 

1:e hovmarskalk Mats Nilsson. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

1:e hovmarskalken

Förste hovmarskalken

Förste hovmarskalk Mats Nilsson leder Hovmarskalksämbetet.

Planeringssammanträden

Statschefen och övriga medlemmar i Kungafamiljen utför årligen flera hundra officiella uppdrag. Olika förfrågningar och inbjudningar till Kungafamiljen att närvara vid olika evenemang sammanställs och bereds inom ämbetet.

Vid regelbundna planeringssammanträden med Kungaparet och Kronprinsessparet fastläggs det officiella programmet.

Upptäck mer