Officiella program

I Kungl. Familjens dagliga uppdrag ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungl. Familjen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. Här publiceras ett urval av dessa.

Kalender

Närvaro vid kammarrättens i Göteborg 50-årsjubileum

Presskontakt: Liselotte Tagaeus, kanslichef, kammarrätten i Göteborg liselotte.tagaeus@dom.se

Närvaro vid stipendieutdelning i stiftelsen Frimurare Barnhuset

Styrelsemöte i stiftelsen Care About the Children

Närvaro vid Världsnaturfonden WWF:s möte i förtroenderådet

Närvaro vid utdelning av "Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare"

Diplomceremoni för Majblomman 2022

Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, press@royalcourt.se

För information kring Majblomman, kontakta Liv Landell Major, Majblommans riksförbund, tfn: 0708-74 27 13, liv.landell@majblomman.se

Diplomatmottagning

  •  

Närvaro vid Sophiahemmet högskolas examensceremoni

Närvaro vid Gastronomiska akademiens höstsammankomst

Styrgruppsmöte i Prins Daniels Fellowship

Närvaro vid Svenska Sällskapet för Medi­cinsk Forsknings (SSMF) diplom- och prisutdelningsceremoni

Församlingsafton

Högtidliga audienser

Digital närvaro vid Folkhälsomyndighetens nordiska konferens om fysisk aktivitet

Avskedsaudienser

Närvaro vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst

  • 1
  • 2
Till toppen