Medieråd till arrangörer

Kungliga besök tilldrar sig ofta uppmärksamhet från massmedier. Här följer tips och information att tänka på gällande kommunikationsplanering inför ett kungligt besök.

Inför ett besök

Inför ett besök samråder arrangören och Kungl. Hovstaternas informationsavdelning om hur pressmeddelandet om det kommande besöket ska utformas. Kontaktuppgifter till den person hos arrangören som ansvarar för ackrediteringar och frågor från media publiceras under Officiella program här på kungahuset.se.

Plats och tidpunkt för eventuella fototillfällen under besöket skall planeras i samråd med Kungl. Hovstaternas informationsavdelning.

Arrangören avgör vilka medierepresentanter som bjuds in samt vilka bildbyråer och fotografer som medverkar vid eventuella fototillfällen.

Eventuella förfrågningar om intervjuer med kunglig gäst i samband med besöket hänvisas till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning.

Under ett besök

Arrangören ansvarar för att lämplig avspärrning sker med hänsyn till både de kungliga gästerna och att fotografer och journalister ska få bästa möjlighet att utföra ett gott arbete.

Har arrangören en egen fotograf under besöket bör fotografering ske diskret.

Efter ett besök

Arrangörens egna bilder från evenemanget får fritt spridas till media och i egna informationskanaler. Kommersiell användning av bilderna är inte tillåten.

Arrangören kan också med fördel skicka ut ett pressmeddelande efter besöket samt kommunicera besöket i arrangörens digitala kanaler.