Ansökan Kungaparets Bröllopsfond

Villkor

Bidrag lämnas till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Senaste ansökningsdatum

Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 31 mars vid midnatt. Ansökningstiden är 1–31 mars. Ansökan behandlas vid styrelsens sammanträde i maj. Beslut meddelas senast 30 juni.

Så här ansöker du

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Vi har ny ansökningsplattform. Om ditt konto är registrerat före 2021 behöver du registrera dig på nytt, även om du har ett konto sedan tidigare.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera att det inte har hamnat i ditt e-postprograms mapp för skräppost.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

  • Ändamål/projekt
  • Projektbeskrivning med tidsplan (max 1 000 tecken)
  • Tidsplan
  • Vilka kostnader finns i projektet?
  • Vilket belopp söks från stiftelsen?
  • Total budget för projektet
  • Total kostnad för projektet
  • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Det går bra att bifoga en bilaga i PDF-format (max 2MB)

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan, när du är inloggad, klistra in din text i ansökningssystemet.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på stiftelsens hemsida.

Support och frågor

Support finns i den digitala ansökningsblanketten, klicka på ”Hjälp” och skriv din fråga. Det går också bra att ringa till SEB:s supporttelefon 08‑763 72 20 måndag–tisdag, torsdag klockan 10–11.

För övriga frågor kontakta stiftelsen.