H.M. Konungens hovstall

H.M. Konungens hovstall. Foto: Charlotte Gawell/Kungl. Hovstaterna

Vid H.M. Konungens hovstall på Väpnargatan i Stockholm finns hästar, vagnar och bilar som används av hovet och den Kungl. Familjen.

Ett hem för Konungens hästar

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894 och var ritade av slottsintendent Ernst Jacobsson. Anläggningen har formen av en riddarborg i tegel med torn och murar som omger en praktfull inre borggård.

Hovstallet omfattar i dag tio byggnader, varav två stallbyggnader. Hästarna på Hovstallet står i boxar på spånbädd med en yta av drygt 12 kvadratmeter. I övrigt rymmer Hovstallets hus ridhus, verkstäder, garage samt bostadslägenheter.

H.M. Konungens hovstall. Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Bilar och vagnar

I garaget återfinns de bilar som officiellt transporterar den Kungl. Familjen. I vagnhallen står även de vagnar som används vid den kungliga representationen, till exempel i samband med statsbesök eller Högtidliga audienser.

H. M. Konungens hovstall. Foto: Charlotte Gawell/Kungl. Hovstaterna

Vagnhallen med de vagnar som används bland annat vid Högtidliga audienser. Foto: Charlotte Gawell/Kungl. Hovstaterna

Ny bilbild, ev detalj. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besök H.M. Konungens hovstall

H.M. Konungens hovstall ligger sedan mer än hundra år på Väpnargatan 1 på Östermalm i Stockholm. Här finns de hästar, paradvagnar, bilar, uniformer och seldon som används vid ceremoniell representation.

Upptäck mer